Vi ökar säkerheten i våra kredittjänster för återförsäljare

För oss är det viktigt och självklart att värna både om våra kunders säkerhet och att hantera känslig information på ett tryggt sätt. Även Datainspektionen ställer krav på kreditupplysningsbranschen kring kontroll av användares identitet i samband med nyttjande av kreditinformation.

Av säkerhetsskäl behöver varje användare som hämtar kopiepliktig information (det vill säga kreditupplysningar på privatpersoner, enskilda firmor, handels- och kommanditbolag) ha ett eget personligt inlogg. Ni som idag har ett gemensamt inlogg till våra system som används av flera personer behöver få separata inloggningar. Kontakta din administratör eller återförsäljare får att få en egen inloggning.

Första gången du hämtar kopiepliktig information behöver ett Bisnode ID skapas. Detta Bisnode ID skapas automatiskt förutsatt att du har antingen telefonnummer eller personnummer kopplat till ditt inlogg. Telefonnummer/personnummer används för att skapa en andra faktor vid inloggning.

Om du har problem att skapa Bisnode ID kan du få hjälp. Vänligen kontakta er återförsäljare som får se till att all nödvändig information finns på din användare. Du använder sedan detta Bisnode ID när du hämtar kopiepliktig information.

Bisnode ID och stark autentisering

Första gången du hämtar kopiepliktig information skapas ett så kallat Bisnode ID (läs mer ovan). Ditt Bisnode ID kopplas till din e-postadress kombinerat med ett lösenord som du själv väljer. För att inloggningen ska anses vara säker behöver du även identifiera dig i ett extra steg. Kombinationen av ditt Bisnode ID och det extra identifieringssteget kallas stark autentisering. Det säkerställer identiteten hos dig som användare och gör det svårare för någon obehörig att komma åt dina tjänster och data.

Varför behöver du stark autentisering?

För känslig information räcker inte ditt lösenord
För oss är det viktigt och självklart att värna både om våra kunders säkerhet och att hantera känslig information på ett tryggt sätt. Även Datainspektionen ställer krav på kreditupplysningsbranschen kring kontroll av användares identitet i samband med nyttjande av kreditinformation. För åtkomst till känslig information räcker därför inte ditt användarnamn och lösenord.

Skydda dig själv och andra 
I stora delar av våra kredittjänster är det tillräckligt med endast ett säkerhetslager bestående av ditt användarnamn och lösenord eller sömlös inloggning. För att hantera kreditinformation som kräver upplysningskopia tillför vi ett extra säkerhetslager; så kallad stark autentisering. Det garanterar att känslig information inte kommer på villovägar och skyddar både dig och andra.

Något du vet och något du har 
Med stark autentisering skyddar vi känslig data med något du vet (ditt användarnamn och lösenord) med något du har, exempelvis din mobiltelefon.

Så fungerar stark autentisering

Att hämta kopiepliktiga kreditupplysningar fungerar så här:

1. När du försöker hämta kopiepliktiga kreditupplysningar kommer du behöva logga in med Bisnode ID. 

2. När du hämtar en kreditupplysning frågar vi efter något extra; stark autentisering. Vi kan exempelvis skicka ett SMS med en engångskod till din mobil som du skriver in för att få åtkomst till kreditupplysningen. Läs mer om vilka metoder du kan använda nedan.

Metoder för stark autentisering

Kreditinformation som kräver upplysningskopia betraktas som känslig information och ska skyddas av stark autentisering. Beroende på dina egna preferenser, hur ofta du hanterar känslig information och din utrustning, kan du välja mellan olika metoder för stark autentisering.

Sms med kod eller länk

När du behöver information som skyddas av stark autentisering kommer vi att skicka en engångskod eller webblänk till dig via SMS. Du skriver in koden/klickar på länken och vi ger dig åtkomst till informationen. Tjänsten är kostnadsfri. 

Passar dig som:

  • har tillgång till en mobiltelefon som kan ta emot SMS
  • hanterar känslig information några gånger i veckan 

Bisnode Secure-appen

Det smidigaste för dig som ofta hanterar information som kräver stark autentisering. När du behöver tillgång till skyddad information anger du din personliga kod i appen som sedan sköter inloggningen åt dig. Tjänsten är kostnadsfri.

Passar dig som:

  • har tillgång till en smartphone (Android eller iPhone)
  • hanterar känslig information dagligen

Kontakt

Har du frågor? Kontakta din återförsäljare för kreditinformation.