Stark autentisering

Vi förbättrar nu säkerheten i våra webbtjänster för kreditinformation. För oss är det viktigt och självklart att värna både om våra kunders säkerhet och att hantera känslig information på ett tryggt sätt. Även Datainspektionen ställer nya krav på kreditupplysningsbranschen kring kontroll av användares identitet i samband med nyttjande av kreditinformation.

Ni som idag har ett gemensamt inlogg till våra system men som används av flera användare. Har du redan en personlig inloggning behöver du inte göra någonting och kan fortsätta logga in precis som vanligt.

Av säkerhetsskäl behöver varje användare numera ha ett eget personligt inlogg, ett sk BisnodeID. För att skapa detta ber vi er att vänligen följa instruktionen nedan och skicka in det till oss på bisnodesverige.se@bisnode.com 

Vi behöver användarens namnmejladress samt vilken behörighet användaren ska ha. En sådan beställning ska göras av er kontaktperson.

När användaren är upplagd kommer inloggningsuppgifter att skickas till användaren per e-post.

Har du några frågor eller funderingar är du varmt välkomna att kontakta oss på bisnodesverige.se@bisnode.com eller 08-55805900.

Om Bisnode ID

Vi kommer att be dig uppgradera dina nuvarande inloggningsuppgifter till ett så kallat Bisnode ID. Ditt Bisnode ID är kopplat till din e-postadress kombinerat med ett lösenord som du väljer själv.

Stark autentisering

Vid hantering av kreditinformation som kräver kopia till omfrågad, kommer du dessutom att få identifiera dig i ett extra steg. Du kan välja mellan att använda Bisnode Secure-appen, länk via sms eller e-post alternativt engångskod som skickas via sms.

Kombinationen av ditt Bisnode ID och det extra identifieringssteget kallas stark autentisering. Det säkerställer identiteten hos dig som användare och gör det svårare för någon obehörig att komma åt dina tjänster och dina data.

Förbättringen införs successivt från februari 2016.

Vid frågor kan du gärna ta kontakt med vår kundservice via e-post bisnodesverige.se@bisnode.com. Det går även bra att nå oss via telefon 08-55805900.

FÖR KÄNSLIG INFORMATION RÄCKER INTE DITT LÖSENORD

För oss är det viktigt och självklart att värna både om våra kunders säkerhet och att hantera känslig information på ett tryggt sätt. Även Datainspektionen ställer nya krav på kreditupplysningsbranschen kring kontroll av användares identitet i samband med nyttjande av kreditinformation. För åtkomst till känslig information räcker därför inte längre ditt användarnamn och lösenord.

SKYDDA DIG SJÄLV OCH ANDRA

I stora delar av våra kredittjänster är det tillräckligt med endast ett säkerhetslager, bestående av ditt användarnamn och lösenord. För att hantera kreditinformation som kräver kopia till omfrågad tillför vi ett extra säkerhetslager, så kallad stark autentisering. Det garanterar att känslig information inte kommer på villovägar och skyddar både dig och andra.

STARK AUTENTISERING BEHÖVER NÅGOT DU VET OCH NÅGOT DU HAR

Med stark autentisering skyddar vi känslig data med något du vet (ditt användarnamn och lösenord) och med något du har t.ex. din mobiltelefon.

ATT TA KREDITUPPLYSNINGAR FUNGERAR ANNORLUNDA NU

1. Du loggar in som vanligt med ditt användarnamn och lösenord 
2. När du tar en kreditupplysning frågar vi efter något extra. Vi kan t.ex. skicka ett SMS till din mobil med en engångskod som du skriver in för att få åtkomst till kreditupplysningen. Det kallas stark autentisering. Läs mer om vilka metoder du kan använda.

ETT EXTRA SÄKERHETSLAGER FÖR KÄNSLIG INFORMATION

I stora delar av våra kredittjänster räcker ett säkerhetslager, vilket är ditt användarnamn och lösenord. Vid hantering av kreditinformation som kräver kopia till omfrågad, kommer du dessutom att få identifiera dig i ett extra steg. Det garanterar att känslig information inte kommer på villovägar.

Bisnode Secure-appen

Det smidigaste för dig som ofta hanterar information som kräver stark autentisering är att använda Bisnode Secure-appen. När du behöver tillgång till information som skyddas av stark autentisering anger du din personliga kod i appen som sedan sköter inloggningen åt dig. Tjänsten är kostnadsfri och finns för både Android och iPhone. Passar dig som: 
1. har tillgång till en smartphone 
2. hanterar känslig information dagligen

SMS med länk

När du behöver tillgång till information som skyddas av stark autentisering kommer du att få en länk som vi skickar till dig med SMS. Du klickar på länken i SMS:et och kommer direkt åt informationen. Att ta emot SMS är kostnadsfritt men att använda länken kräver ett dataabonnemang. Passar dig som: 
1. har tillgång till en mobiltelefon som kan ta emot SMS och har dataabonnemang
2. hanterar känslig information några gånger i veckan

SMS med kod

När du behöver information som skyddas av stark autentisering kommer vi att skicka en engångskod till dig med SMS. Du skriver in koden och vi ger dig åtkomst till informationen. Tjänsten är kostnadsfri för dig. Passar dig som: 
1. har tillgång till en mobiltelefon som kan ta emot SMS 
2. hanterar känslig information några gånger i veckan

E-post med länk

När du behöver tillgång till information som skyddas av stark autentisering kan du välja att ta emot en länk som vi skickar till din e-post adress. Du klickar på länken och får direkt komma åt informationen. Tjänsten är kostnadsfri för dig. Passar bäst för dig som:
1. saknar tillgång till en mobiltelefon

Vi förbättrar nu säkerheten i våra webbtjänster för kopiepliktig kreditinformation. För oss är det viktigt och självklart att värna både om våra kunders säkerhet och att hantera känslig information på ett tryggt sätt. Även Datainspektionen ställer nya krav på kreditupplysningsbranschen kring kontroll av användares identitet i samband med nyttjande av kreditinformation.

Av säkerhetsskäl behöver varje användare som hämtar kopiepliktig information (det vill säga kreditupplysningar på privatpersoner, enskilda firmor, handels- och kommanditbolag) numera ha ett eget personligt inlogg. Ni som idag har ett gemensamt inlogg till våra system som används av flera personer behöver få separata inloggningar. Kontakta din administratör eller återförsäljare får att få en egen inloggning.

Första gången du hämtar kopiepliktig information behöver du skapa ett så kallat Bisnode ID. För att skapa detta ber vi dig följa instruktionerna i tjänsten. Om du har några problem med att skapa Bisnode ID kan du få hjälp. Vänligen kontakta er återförsäljare. Du använder sedan detta Bisnode ID när du hämtar kopiepliktig information.

Bisnode ID och stark autentisering
Första gången du hämtar kopiepliktig information kommer vi be dig skapa ett så kallat Bisnode ID. Ditt Bisnode ID kopplas till din e-postadress kombinerat med ett lösenord som du väljer själv. För att inloggningen ska anses vara säker behöver du även identifiera dig i ett extra steg. Du kan välja mellan att använda länk via e-post och engångskod som skickas via SMS.

Kombinationen av ditt Bisnode ID och det extra identifieringssteget kallas stark autentisering. Det säkerställer identiteten hos dig som användare och gör det svårare för någon obehörig att komma åt dina tjänster och dina data. Förändringen införs under hösten 2016.

 

Vad är Bisnode ID och hur skaffar jag det?
Bisnode ID är dina nya inloggningsuppgifter till tjänster för kreditinformation. Det införs successivt under januari 2016. Vi kommer att be dig uppgradera dina nuvarande inloggningsuppgifter till Bisnode ID när du loggar in på en av de berörda tjänsterna. Ditt Bisnode ID är kopplat till din e-postadress och kombineras med ett lösenord som du väljer själv.

Varför inför ni på Bisnode stark autentisering?
Vi på Bisnode förbättrar säkerheten i våra webbtjänster för kreditinformation. För oss är det viktigt och självklart att värna både om våra kunders säkerhet och att hantera känslig information på ett tryggt sätt. Även Datainspektionen ställer nya krav på oss i kreditupplysningsbranschen kring kontroll av användares identitet i samband med nyttjande av kreditinformation.

Vilka metoder kan jag använda för att logga in?
Vi har fyra olika metoder för att göra en stark autentisering: mobilappen är den smidigaste lösningen för dig som dagligen behöver åtkomst till kreditinformation; e-post som är till för dig utan tillgång till mobiltelefon; och du kan även välja SMS med engångskod samt SMS med länk. Läs mer om metoderna.

Vem ska jag kontakta om jag har problem med inloggning och Bisnode ID eller stark autentisering?
Du kan ta kontakt med oss via e-post: bisnodesverige.se@bisnode.com. Från och med 11 januari 2016 är du varmt välkommen att kontakta vår kundtjänst på tel: 08-55805900.

Hur påverkas jag som användare av InfoTorg?
Du som är användare på InfoTorg kommer även fortsättningsvis att kunna använda dina befintliga inloggingsuppgifter. Endast de användare som önskar åtkomst till kreditinformation som kräver omfrågandekopia behöver lägga till Bisnode ID och stark autentisering. Dina befintliga inloggningsuppgifter för InfoTorg kommer att fortsätta gälla.

Hur påverkas åtkomst till kreditupplysningar i InfoTorg-appen?
Vi tar bort möjligheten att hämta kreditinformation som kräver omfrågandekopia i mobilapparna InfoTorg och Bisnode Karta. Informationen som du inte längre har åtkomst till i appen är: betalningsanmärkningar, inkomsttaxering, rating för enskild firma och handelsbolag.

Vilka av Bisnodes tjänster berörs?
I nuläget påverkas följande tjänster: shj.se, businesscheck.se, riskguardian.bisnode.se, soliditet.se och delar av infotorg.se.