Produkter för dina affärsutmaningar

Vi gör det lättare att fatta smarta beslut

Alla behöver någon gång hjälp att fatta beslut och vi jobbar för att det ska vara enkelt att fatta datadrivna beslut. Våra analytiker är experter på att upptäcka trender, mönster och konsumentbeteenden. Vi levererar fakta, förklaringar och insikter som fungerar som trygga beslutsunderlag vare sig det handlar om att identifiera nya kunder, kvalitetssäkra data eller göra trygga kreditbedömningar.

Men vi levererar inte bara de beslutsunderlag som kunden behöver, utan ser också till att de integreras i det dagliga arbetsflödet och finns tillgängliga i rätt tid, på rätt enhet och på ett sätt som är enkelt att förstå.

Här hittar du produkter som hanterar kredit-, affärs- och marknadsinformation vilket gör det lättare att fatta smarta beslut.