Bisnode infoTorg Fastighet

Samlad information om Sveriges alla fastigheter

Kom igång
check_fat_green.png

Verifiera och kontrollera fastigheter och deras ägarförhållanden

check_fat_green.png

Öka träffsäkerheten med relevant information till rätt mottagare

check_fat_green.png

Säkerställ projektplaner genom att verifiera fakta om fastigheter

Kvalitetssäkrat fastighetsregister

Kvalitetssäkrat fastighetsregister

Vårt land består av 450 000 kvadratkilometer som är indelad i 3,5 miljoner fastigheter. Fastighetsindelningen och uppgifter om vem som äger vad är användbar information i flera sammanhang; bodelning, arvsskiften, kreditgivning, lagfart och försäljning för att fastställa ägare och som grund för att planera och utveckla samhället. Genom fastighetsdata får du komplex information om till exempel fastighetsägare, taxeringsvärde, inteckningar, areal, tidigare ägare, överlåtelseform, köpeskilling, byggnader, servitut och kartor.

Bisnode InfoTorg Fastighet ger dig tillgång till fullständig, kvalitetssäkrad och uppdaterad information om alla Sveriges fastigheter i ett komplett fastighetsregister. Datan hämtas från Lantmäteriet och du kan få den integrerad i era befintliga system. Våra experter hjälper dig att göra relevanta urval och hanterar också den ändamålsprövning som Lantmäteriet kräver för fastighetsinformation.

Fatta kloka beslut med fastighetsinformation

Fatta kloka beslut med fastighetsinformation

Effektivisera beslutsfattande med en rättvisande bild av verkligheten

 • Verifiera ägare och taxeringsvärden för att kunna värdera en fastighet till exempel inför bodelning, arvsskiften och förvärv.
 • Säkerställ planer på ombyggnationer med verifierad information om fastighetens detaljplan, areal, fastighetsgräns och naturvårdsbestämmelser.
 • Projektera stadsutveckling med direkt tillgång till information om markreglering, gränspunkter och fastighetsägare.
Hantera risk vid investeringar och kreditgivning

Hantera risk vid investeringar och kreditgivning

Vem äger fastigheten? Undvik förluster med korrekt fastighetsinformation

 • Matcha en låneansökan mot berörd fastighet och ägare.
 • Kontrollera fastigheter vid försäkringsärenden.
 • Koppla en fastighet till verifierad person- och företagsinformation.
Rikta din information till rätt fastighetsägare

Rikta din information till rätt fastighetsägare

Nå rätt fastighetsägare med hjälp av pålitlig fastighetsdata

 • Använd taxeringsvärde för att nå rätt målgrupp i ett geografiskt område.
 • Anpassa budskapet med information om målgruppens fastighetstyp.
 • Få fördjupad information om området där fastigheten är belägen.

Bisnodes erbjudande om fastighetsinformation vänder sig till företag. För att kunna ta del av den kräver Lantmäteriet en ändamålsprövning. Detta hjälper Bisnode dig med. 

Bisnode Infotorg Fastighet ger dig uppdaterad information om:

 • Fastighetsbeteckning 
 • Adress med postadress, kommundel och församling
 • Areal 
 • Byggnader, skog, vatten, fiske inom fastigheten
 • Taxeringsvärde
 • Lagfaren (nuvarande) och tidigare ägare 
 • Köpeskilling vid senaste förvärv
 • Inteckningar och pantbrev 
 • Fastighetsgränser 
 • Andel i samfällighet och gemensamhetsanläggningar 
 • Servitut och rättigheter 
 • Planer och bestämmelser 
 • Karta över området på och runt fastigheten
 • Koordinater för fastighetens mittpunkt, byggnad, infart och ingång

Bisnode Infotorg Fastighet gör det lätt att hitta och identifiera fastigheten du söker genom ett sökverktyg.

Du kan välja hur djup information du vill ha i din rapport genom att välja mellan tre nivåer; information om ägare, taxeringsinformation eller en utökad rapport som innehåller all information om fastigheten. Uppgifterna hämtas direkt från Lantmäteriet vilket betyder att du kan vara säker på att informationen alltid är både korrekt och uppdaterad.

Har du begränsad information om fastigheten kan du, förutom via fastighetsbeteckning, söka via adress, ett företags organisationsnummer eller via fastighetsnyckel (ett för fastigheten unikt siffer-id). Du har också möjligheten att söka via karta. 

Du kan välja det eller de leveranssätt som passar dig och din organisation:

 • Webbportal med personlig login
 • Mobilapp för iphone och android för flexibel informationsinhämtning
 • Integrerad uppdatering av era egna system
 • CSV-fil levererad en enstaka gång eller regelbundet

Kom igång med Infotorg fastighet

Ring oss

Vi tar emot telefonsamtal vardagar mellan 8-17

08-55805900

Get contacted

Vill du att vi kontaktar dig?

vi vet hur geodata kan ge dig konkurrensfördelar

Värdefull information skapar nya möjligheter

Läs mer