Bisnode InfoTorg

Ta trygga affärsbeslut med relevant information

Kom igång
checkmark.svg

Gör rätt val tack vare korrekt och säkrad data

checkmark.svg

Utveckla din affär med rätt information i rätt tid

checkmark.svg

Effektivisera din datahantering med kompletta verktyg

Från kvantitet till kvalitet

Från kvantitet till kvalitet

Att vårt informationssamhälle är enormt och hela tiden växer gör att utmaningen inte längre ligger i att det finns för lite information utan mer sannolikt i att utbudet är så stort. Rätt data vid rätt tidpunkt kan vara helt avgörande för ett företags affär, men för att kunna använda den som en strategisk resurs krävs möjligheten, förmågan och tiden för att samla in, göra urval och förstå potentialen med den.

Bisnode InfoTorg ger dig den information som är relevant för dig, när du behöver den. Genom att samla information från officiella källor förenklar vi din hantering så att du kan ta trygga beslut, undvika risker och se nya affärsmöjligheter. Samtidigt som du kan vara säker på att din dataanvändning är compliant.

Via Bisnode InfoTorg får du tillgång till data inom följande områden:

Säkra beslut och nya möjligheter

Säkra beslut och nya möjligheter

Utveckla affären med uppdaterad och pålitlig information

  • Skapa trygghet i dina beslut med den korrekta och senaste informationen att grunda dem på.
  • Öka lönsamheten med hjälp av affärskritisk och compliant information oavsett område och bransch.
  • Spara tid tack vare tillgång till användarvänligt verktyg som dagligen uppdateras mot officiella och trovärdiga källor.
Sveriges ledande informationsportal

Sveriges ledande informationsportal

Få tillgång till kvalitativ och användbar data

Sedan 1977 har Bisnode InfoTorg samlat och levererat svensk myndighetsinformation från över 100 källor. Denna data innehåller information om Sveriges alla företag, folkbokförda personer, fastigheter, fordon samt det mesta inom svensk rätt och kategoriseras i motsvarande informationsområden. Respektive område är en självständig enhet och kan användas var för sig. I vissa fall är det fullt tillräckligt men det kan också vara värdefullt att kunna kombinera några av dem för att få ut ett ännu mer träffsäkert underlag.

Bisnode InfoTorg har kunnat byggas tack vare den svenska offentlighetsprincipen med yttrandefrihetsgrundlagen som grund. Varje informationsområde har sin specifika registerlagstiftning vilket kräver kunskap för att garantera att användningen följer den lagstiftning som gäller för skyddet av den enskilde. En viktig del av Bisnode InfoTorg är därför att vi kan säkerställa att riktlinjer för compliant data följs.

Effektiva och flexibla verktyg

Effektiva och flexibla verktyg

Skapa lönsamhet med smart datahantering

Bisnode InfoTorg har under åren utvecklat de tekniska möjligheterna för att kunna leverera rätt information precis när du behöver den. Med hög driftsäkerhet och flera valmöjligheter på hur du kan få data levererad, kan du vara säker på att du alltid har tillgång till relevant och affärskritisk information. Dessutom har du möjligheten att skapa egna rapportmallar, få uppdateringar i realtid och göra informationen till en naturlig del av era egna system. Därigenom bygger du kundregister som är mer lönsamma än kostsamma och som på så sätt kan öka din lönsamhet.

Vi har detaljerade uppgifter om 9 500 000 personer, 7 800 000 företag, 7 600 000 fordon och 3 500 000 fastigheter. Dessutom har Bisnode InfoTorg Sveriges mest omfattande juridiska nyhetstjänst och arkiv för juridisk information med bland annat alla författningar, en unik samling propositioner samt avgöranden från domstolar. Det finns alltid upplysningar om den källa som ansvarar för datan och en tydlig angivelse om informationen är bearbetad. Det gör att du alltid känner till ursprunget och kan därmed ta trygga beslut.

Vi hjälper dig att komma förberedd på mötet

Vi hjälper dig att komma förberedd på mötet

Ladda ner hela denna sida som PDF och använd till din presentation

Börja jobba datadrivet med Bisnodes lösningar

Kom igång med Bisnode InfoTorg

Ring oss

Ring oss

Get contacted

Bli kontaktad

Så tvättar du dina kundregister

Uppdatera till kvalitetssäkrad data

Savings 60 60
Telecom 110 110
Retail 63 63
Other 10 10
Läs mer