Sök

D&B Onboard

Säkerställ compliance i dina internationella affärer
Kom igång Logga in
check_fat_green.png

Säkra regelefterlevnad med global affärsinformation

check_fat_green.png

Förenkla dina processer med ett skräddarsytt verktyg

check_fat_green.png

Trygga dina globala affärsrelationer med rätt beslutsunderlag

Bli compliant och öka tillväxten

Bli compliant och öka tillväxten

Med nya, mer omfattande och ständigt föränderliga regler på marknaden är det en utmaning att identifiera och kontrollera risk på ett effektivt sätt. 

Genom vår strategiska partner Dun & Bradstreet får du tillgång till data och analys på global nivå. På så sätt kan du säkerställa compliance,  uppfylla lagkrav mot penningtvätt, KYC (Know Your Costumer) och skatteregler. Samtidigt kan du säga ja till rätt kunder och behålla full kontroll på företagets verksamhet, nyckeltal och ägandestrukturer. 

Med D&B Onboard från Dun & Bradstreet hanterar du snabbt och effektivt dina kontroller i ett och samma verktyg. 

Säkerställ att du följer lagstiftningen

Säkerställ att du följer lagstiftningen

Säkra din regelefterlevnad med kvalitetsdata

 • Håll dig ständigt uppdaterad med överskådlig information om koncernträd, ägarstrukturer och personerna bakom företaget.
 • Var säker på att ni som företag är konsekvent i er regelefterlevand oavsett var i världen kunderna befinner sig.
 • Ta säkra affärsbeslut genom tillgång till ett heltäckande utbud av internationella sanktionslistor, ägarstrukturer och sökbara artikelarkiv.
Arbeta effektivt och säkert med compliance

Arbeta effektivt och säkert med compliance

Tydliga processer i verktyget minskar risken för misstag

 • Förenkla arbetet med ett verktyg som är särskilt utformat för att stödja arbetsprocesserna inom compliance.
 • Lev upp till kraven på spårbarhet genom att systemet automatiskt arkiverar dina genomförda kontroller och gör dem sökbara.
 • Få en tydlig överblick genom möjligheten att lägga till, spara och söka efter dina egna noteringar kopplade till de kontroller du gjort direkt i systemet.
Kontrollera vem du gör affärer med

Kontrollera vem du gör affärer med

Information om 265 miljoner företag i världen samlad på ett ställe

 • Minska kreditrisken genom fördjupad information om verksamhet och nyckeltal.
 • Skaffa dig en tydlig bild av vem du gör affärer med och undvik negativa överraskningar.
 • Få full koll på nätverken kring dina internationella affärsrelationer genom komplett information om koncernstrukturen.

D&B Onboard innehåller ett lättanvänt sökverktyg där du kan identifiera företag världen över. Du kan därefter berika med information inom en rad nyckelområden för compliance och verifiering, exempelvis;

 • Basic Entity ID – korrekt verifiering av bolaget
 • Sanction lists Check – kontrollerar både företaget och befattningshavare mot sanktionslistor världen över
 • Country Risk Check – kontrollerar om landet företaget är verksamt i är sanktionslistat
 • Stock Exchange – om och vart företaget är börsnoterat
 • Regulators lists Check – är företaget registrerat av kontrollmyndigheter för finansmarknaden; exempelvis Finansinspektionen
 • PEP – är befattningshavarna i politiskt utsatt ställning
 • C-level Executive Check – kontroll mot sanktionslistor för befattningshavare
 • Business Summary – företagets status och juridiska form
 • Credit Information – kreditrapport på företaget

 

 1. Börja med att definiera syftet för din kontroll; gäller det en ny kund eller en leverantör.
 2. Identifiera en eller flera motparter, det vill säga företaget eller personen du vill göra en kontroll på. Tjänsten presenterar då compliancerelaterad information från en mängd källor till exempel sanktionslistor, mediekällor och PEP-listor.
 3. Lägg till anteckningar om din egen bedömning. Det kan handla om kategoriseringar och bevakningspåminnelser.
 4. Varje körning arkiveras i systemet med datum och tidsbestämmelse och är fullt spårbar för de medarbetare som hanterat processen. Snart skapas en portfölj av körningar som går att följa upp enligt angivna intervaller. På så sätt säkerställer och automatiserar avdelningen sina processer.
Process

Självklart vill ni följa lagar, regler och direktiv både för att ta ert ansvar på marknaden och för att vara compliant. Vi har redan sett att sanktionerna för de som inte lyckas är hårda. Med de nya kraven i penningtvättsdirektiven blir uppgiften inte lättare. Den största förändringen i direktivet innebär att konceptet PEP (Politically Exposed Person) utökats och omfattar nu även svenska medborgare. Detta innebär att arbetet med att identifiera och administrera politiskt utsatta personer ökar för samtliga finansiella institutioner och företag som har kunder i Sverige och som lyder under penningtvättsdirektivet.

Ny lagstiftning kräver att finansiella institutioner och företag måste kontrollera om deras kunder är politiskt exponerade personer, PEP (Politically Exposed Person) eller om de finns med på sanktionslistor för penningtvätt och terrorism. En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning, som i sig, utgör en risk för att utnyttjas för till exempel mutbrott. Det handlar om de som har eller har haft en viktig offentlig funktion, såsom exempelvis ministrar eller regeringschefer. Utöver dessa innefattas även ledningsfunktioner i internationella organisationer. Det är inte förbjudet att göra affärer med PEP och heller inte med deras familjemedlemmar eller kända kollegor (RCA, Relative or Close Associates), men lagstiftningen kräver att företagen har kännedom om vilka kunder som är PEP.

Sanktionslistor är listor från EU/FN som innehåller namn på personer som är sanktionerade på grund av inblandning eller kopplingar till terrorism. Dessa personer är det inte tillåtet att göra affärer med.

Genom vårt partnerskap med Dun & Bradstreet har vi lösningar som säkerställer att du alltid gör dina internationella affärer med relevanta beslutsunderlag och effektiviserar processen för att du ska kunna följa de regelverk som gäller. Genom att välja rätt kunder och vara medveten om eventuella förpliktelser kopplade till affärsrelationen, skapar du förutsättningar för att uppnå fullgod kundkännedom.

Kom igång med D&B Onboard

Ring oss

08-55805900

Get contacted

Kontakta oss, vi hjälper ditt företag bli effektivare!

5 skäl att jobba med global affärsdata

Utveckla din affär med information om 265 miljoner företag i hela världen
Läs mer