D&B Global Reference Solution

Identifiera marknadspotential globalt

Kom igång Logga in
check_fat_green.png

Hitta nya kunder genom enkel analys av potentialen

check_fat_green.png

Minimera riskerna med heltäckande information om ett företag

check_fat_green.png

Säkerställ compliance med hjälp av komplett och länkad data

Internationell information och globala insikter

Internationell information och globala insikter

Att vara en vinnare på den globala marknaden kräver att man effektivt kan bearbeta nya regioner och länder. Utmaningen ligger då i att kunna se potential, optimera riskexponeringen och säkerställa regelefterlevnad i det land man har för avsikt att göra affärer i. Att hitta, samla in och ha tillgång till rätt information om företag kan vara en allt för krävande och ibland nästintill omöjlig uppgift. Samtidigt kan ett agerande på en ny marknad, utan relevant och pålitlig data, innebära en stor osäkerhet och ett risktagande som gör att investeringar inte kan berättigas.

Med D&B Global Reference Solution får du tillgång till världens största företagsdatabas genom vårt partnerskap med Dun & Bradstreet. Lösningen kan liknas vid en webbaserad uppslagsbok och referensdatabas som ger dig komplett och heltäckande information. Den hjälper dig också med effektiva analyser och prospektering så att du kan utveckla din affär och vara säker på att dina beslut, på en internationell arena, tas utifrån relevant och uppdaterad information.

Utveckla befintliga och nya affärer

Utveckla befintliga och nya affärer

Relevant och affärskritisk information för global verksamhet

 • Skapa merförsäljning hos befintliga kunder genom att få en total överblick av koncerner.
 • Expandera din verksamhet genom att hitta nya segment och utforska potentialen i en ny marknadssektor, land eller region.
 • Rikta sälj- och marknadsföringsaktiviteter till kundgrupper där det finns störst sannolikhet för köp.
Ta väl underbyggda beslut och optimera risken

Ta väl underbyggda beslut och optimera risken

Komplett internationell data gör det möjligt

 • Få total koll på viktiga händelser hos dina kunder såsom fusioner, konkurser och avregistreringar.  
 • Välj rätt kunder med hjälp av en tydlig bild av den finansiella statusen. 
 • Säkerställ trygga beslut tack vare tillgång till relevant fakta om företag, exempelvis när de startade och om de är aktiva.
Skapa förutsättningar för global compliance

Skapa förutsättningar för global compliance

Koll på företag, kopplingar och förehavanden

 • Identifiera eventuella oegentligheter genom att spåra de företag som verkar från samma adress eller har identiska telefonnummer registrerade.
 • Säkra beslutsunderlagen genom information om till exempel befattningshavare dyker upp i flera organisationer eller om bolag med snarlikt namn startats upp efter en konkurs.
 • Få en tydlig överblick av hur företag relaterar till varandra genom koncernträd och ägarstrukturer ner på minoritetsnivå.

Med D&B Global Reference Solution får du tillgång till Dun & Bradstreets globala databas med 265 miljoner företag och filialer i en användarvänlig applikation. Du söker enkelt upp ett specifikt bolag eller grupper av företag var som helst i världen. Varje dag uppdateras databasen mer än 5 miljoner gånger, vilket gör att du alltid kan vara säker på att informationen håller högsta möjliga kvalitet. Alla företag är försedda med D&B D-U-N-S® Number för säker identifikation.

Verktyget innehåller många olika selekteringsmöjligheter där du bland annat kan filtrera ditt urval på storlek, verksamhet och geografi. Prospekteringsprocessen effektiviseras tack vare att du enkelt kan söka upp företag som matchar dina kriterier. Genom att läsa in allt från kontinenter, länder och delstater till län och provinser kan du selektera på den nivå som är mest relevant vid det enskilda tillfället och kan, när du behöver, komma ner på en detaljerad lokal nivå. Du får resultatet överskådligt presenterat och den inbyggda analysmodulen gör att du kan skapa matriser direkt på skärmen innan du exporterar till ditt eget system för vidare analyser och träffsäkra urval (såsom Microsoft Excel, SalesForce.com, Microsoft Dynamics eller SAP). 

Med D&B Global Reference Solution kan du alltid hitta rätt företag i ditt system. Varje gång du får en ny kund eller leverantör söker du enkelt upp dem och för över informationen. Med D&B D-U-N-S® Number i ditt kund- eller leverantörsregister får varje företag ett unikt identifikationsnummer på global nivå. Utifrån denna identifiering går det sedan att göra globala koncernlänkningar för att hitta potentiella kunder eller leverantörer, samt se samband vilket i sin tur ger konsolideringsmöjligheter. Det förenklar dessutom uppdateringen av befintlig data, så som exempelvis adresser, telefonnummer och ekonomisk information. Tack vare möjligheten att överföra filer via FTP direkt in i ert system kan delar av processen automatiseras och effektiviseras.

För att kvalitetssäkra all data genomför Dun & Bradstreet omfattande granskningar i enlighet med sin DUNSRight™Quality Process. Över 2 000 automatiska kontroller och åtskilliga manuella, säkrar att informationen möter högt ställda krav. Utöver detta följs så många som fem kvalitetsrutiner för att samla in och förbättra informationen.


Med hjälp av våra bevakningstjänster får du möjlighet att agera i tid. Tack vare att databasen uppdateras 5 miljoner gånger om dagen kan du vara säker på att du har tillgång till den senaste informationen. Genom att hela tiden utgå från relevant data skapar du en träffsäkerhet i dina beslut som annars inte hade varit möjlig. På så sätt kan du undvika kreditförluster, öka lönsamheten och säkerställa att du ständigt gör affärer med rätt kunder.

Genom bevakning ger vi dig information om:

 • Konkurser, fusioner, likvidationer och avregistrerade företag
 • Betalningsanmärkningar, skuldsaldo, ratingförändringar och betalningsindex
 • Nya bokslut
 • Förändringar vad gäller namn, adresser och styrelse

D&B Global Reference Solution utvecklades ursprungligen för att Europeiska unionens myndigheter skulle kunna följa organisationer och personer som begår bedrägerier eller flyttar pengar till skatteparadis. Tack vare denna erfarenhet och kompetens får du med hjälp av lösningen en unik koll på vem du gör eller funderar på att göra affärer med. Du spårar effektivt företag som verkar från samma adress eller har identiska telefonnummer och ser dessutom om en och samma befattningshavare dyker upp i olika organisationer.

Eftersom D&B Global Reference Solution både innehåller aktiva och inaktiva bolag är det lätt att identifiera om ett bolag med liknande namn startats upp efter en konkurs. För att undvika intressekonflikter används koncernträd med fördel för att se om ett bolag ingår i en organisation där en jurist eller rådgivare redan företräder någon annan. Genom specifika funktioner och rapporter på minoritetsinnehav och relaterade aktieägare får du underlag för att stödja utredningar, göra riskbedömningar och säkerställa att du är compliant. Tack vare en komplett tillgång till relevant information kan du effektivisera din datahantering och dagliga arbetsflöden och på så sätt fatta välgrundade beslut.

Kom igång med D&B Reference Solution

Ring oss

Get contacted

Vill du att vi kontaktar dig?