Bisnode RiskGuardian Suite

Smidig och enkel kreditplattform för företagare

Logga in Kampanj: Prova kostnadsfritt i en månad*
checkmark.svg

Frigör tid med ett modernt och användarvänligt kreditverktyg

checkmark.svg

Optimera din kreditrisk med rätt beslutsunderlag

checkmark.svg

Undvik kreditförluster med tillgång till uppdaterad kreditinformation

Se vår videodemo Bisnode RiskGuardian Suite

Hantera kreditrisk och lös likviditetsproblem

Hantera kreditrisk och lös likviditetsproblem

Nästan hälften av Sveriges företag uppger att sena betalningar ger dem likviditetsproblem. Att inte få betalt i tid är därmed vardagsmat för de flesta företag som säljer mot faktura. Det kanske inte känns så jobbigt att skicka en påminnelse eller att få vänta några dagar extra – men sett över ett år kostar förseningar och uteblivna betalningar mycket tid, energi och pengar.

För företag som säljer mot faktura kan det innebära allvarliga konsekvenser i form av kreditförlust om en kund går i konkurs och inte betalar. Men också de kunder som inte betalar i tid kan ha stor påverkan eftersom utestående kundfordringar påverkar kassaflödet. Att hitta kreditvärdiga kunder, både företag och privatpersoner, som betalar sina fakturor i tid kräver mer än magkänsla. När 80 procent av kreditförlusterna uppstår hos befintliga kunder krävs effektiva och lättförståeliga verktyg för att hålla löpande koll på kundernas ekonomiska situation.   

Bisnode RiskGuardian Suite är en smidig helhetslösning som hjälper dig att hantera kreditrisker och förbättra kassaflödet.

Jobba smartare

Jobba smartare

Enkel kreditlösning som ger dig tid över att fokusera på din affär

 • Öka effektiviteten med rapporter som fokuserar på det du tycker är viktigt.
 • Sök snabbt och enkelt fram överskådlig och lättolkad finansiell information om kunder och leverantörer.
 • Kom åt informationen du behöver vart du än är med en webbaserad lösning.
 • Arbeta när som helst med en plattform som är tillgänglig på både mobil, dator och surfplatta. 
 • Bevaka kunder och leverantörer och få automatiska signaler om något inte står rätt till.
Få ditt företag att växa

Få ditt företag att växa

All information du behöver för att kunna fatta smarta beslut

 • Optimera din kreditrisk med löpande uppdateringar om förändringar av dina kunders kreditvärdighet.
 • Förbättra kundrelationer och anpassa dina kreditvillkor utifrån information om dina kunders betalningshistorik.
 • Öka lönsamheten genom en tydlig överblick av den totala risken i din kundportfölj.
 • Säg ja till fler affärer utan att öka kreditrisken.
Undvik onödiga kreditförluster

Undvik onödiga kreditförluster

Fatta smarta beslut med hjälp av Bisnodes unika kreditvärderingssystem AAA

 • Undvik kreditförluster genom information som förutser 9 av 10 konkurser.
 • Säkra din affär genom att kontrollera nya kunders kreditvärdighet enligt AAA-ratingen.
 • Fatta trygga beslut med råden om kreditlimiter baserade på AAA-ratingen. 

Bisnode RiskGuardian Suite är en webbaserad, modern plattform med tydligt fokus på användarvänlighet och där informationen presenteras på ett lättöverskådligt och tydligt sammanställt sätt. Tack vare den responsiva designen är den tillgänglig och lika enkel att använda på alla typer av skärmar; mobil, surfplatta och dator. Det gör ditt dagliga arbete med risk och kredit flexibelt, enkelt och tidseffektivt.

En stor utmaning för små och medelstora företag är att behålla fokus på den dagliga verksamheten och samtidigt hantera kundkredit- och leverantörsrisker. Därför finns det flera bevakningsfunktioner i Bisnode RiskGuardianSuite som hjälper dig att hålla koll på förändringar i din kund- och leverantörsportfölj.

Genom att lägga till en bevakning på ett företag får du en signal om det företaget till exempel fått förändrad kreditrating, en betalningsanmärkning eller genomfört förändringar i styrelse eller ägarstruktur. Det ger dig en tydlig och alltid uppdaterad överblick över de viktigaste förändringarna och vad du behöver agera på.

Det kan vara svårt att sålla bland alla händelser och veta vilka som ska prioriteras. Med hjälp av portföljvyn i Bisnode RiskGuardianSuite får du en aktuell bild av den totala riskfördelningen i din kundstock. Genom att klicka på en viss ratinggrupp listas alla företag som ingår i den riskgruppen. Det gör att du som användare kan fokusera på de företag som kräver störst uppmärksamhet men också identifiera vilka företag som har störst potential att utvecklas.

Med det användarvänliga gränssnittet i Bisnode RiskGuardian Suite kan du enkelt söka översiktlig information, få snabba kreditbesked eller information om rekommenderade kreditlimiter. Du har direkt tillgång till information som kreditrating, styrelseinformation, bokslutssiffror, betalningsanmärkningar, betalningsindex och historisk information. Det är användbar information både när du gör bakgrundskollar på nya kunder och leverantörer och bevakar dina befintliga kunder. Bevakningsfunktionen hjälper dig att uppmärksamma förändringar och du kan då enkelt göra en kreditupplysning.

För att förenkla för dig som användare presenteras sökresultaten på ett överskådligt sätt så att du kan ta del av informationen utan särskilda krav på detaljkunskaper.

Personupplysning privatpersoner

Du kan söka fram och hämta en upplysning på alla privatpersoner över 15 år som är folkbokförda i Sverige. Personupplysningen innehåller information om bl.a. inkomst, betalningsanmärkningar, skuldsaldo och fastighetsinnehav. Upplysningen ger dig ett komplett underlag för att fatta ett kreditbeslut och ge rätt betalningsvillkor.

Med tillgång till Bisnode Betalningsindex får du snabbt veta vilka kunder som är goda eller mindre goda betalare. Kreditvärdighet är ett mått på hur sannolikt det är att du får betalt, men att även titta på en kunds betalningsmönster ger dig viktig information som kan hjälpa dig att fatta kreditbeslut både när det gäller befintliga och nya kunder.

Bisnode Betalningsindex är ett nyckeltal som visar genomsnittlig betalningstid vägd mot fakturabelopp och ålder på fakturan. Det ger dig en tydlig bild av betalningsmönstret och gör att du vet vilka kunder du behöver hålla lite extra koll på vid faktureringen.

Läs mer om Bisnode Betalningsindex

Undvik onödiga kreditförluster när en leverantör eller kund går i konkurs. Med Bisnodes kreditvärderingsmodell AAA kan du med 90 procents säkerhet förutspå om ett företag kommer att gå i konkurs upp till ett år innan det inträffar.

Bisnode RiskGuardian Suite är baserad på AAA-ratingen, marknadens ledande kreditvärderingsmodell. Med AAA-ratingen som utgångspunkt får du via plattformen inte bara tillgång till en tillförlitlig kreditvärdering utan också möjligheten att följa ett företags kreditvärdighet över tid.

Med hjälp av AAA-ratingen får du också rekommendationer om vilka krediter du bör ge till en kund utifrån riskprofil och kreditrating. Det ger dig ett enkelt och tillförlitligt verktyg för att snabbt fatta beslut.

Läs mer om AAA

Prova kostnadsfritt i 30 dagar

5 varningssignaler

Som avslöjar dåliga betalare

Läs mer