Bisnode Charity

Systemstöd för ideella insamlingsorganisationer

Kom igång
checkmark.svg

Optimera relationshanteringen med ett skräddarsytt CRM

checkmark.svg

Effektivisera insamlingsadministrationen med anpassat systemstöd

checkmark.svg

Stärk effekten av din kommunikation med korrekt kontaktinformation

Allt fler skänker allt mer till välgörenhet

Allt fler skänker allt mer till välgörenhet

Svenska folket skänker allt mer pengar till välgörenhet. 2015 samlades 7,1 miljarder kronor in till välgörande ändamål, en ökning med 1 miljard kronor jämfört med året innan.

Enligt Svensk insamlingskontroll finns det nu närmare 250 organisationer med ett så kallat 90-konto.

Med så många goda ändamål att välja mellan blir det allt viktigare för insamlingsorganisationerna att etablera långsiktiga relationer med sina givare och kommunicera med sin målgrupp på ett effektivt och relevant sätt.

Med Bisnode Charity får du som jobbar i en insamlingsorganisation ett effektivt systemstöd som omfattar alla steg i insamlingen; från första kontakt till uppföljning och analys. 

Etablera bättre givarrelationer med ett CRM anpassat för insamlingsorganisationer

Etablera bättre givarrelationer med ett CRM anpassat för insamlingsorganisationer

Långsiktig relationshantering ger stadiga intäkter

  • Förstå era givare med analys av medlemmar och givarbeteende.
  • Optimera kundnöjdheten med möjlighet till kontinuerlig uppföljning.
  • Utveckla kommunikationen med automatisering av till exempel tackbrev och gåvobrev.
Effektivisera kampanjadministrationen med rätt verktyg

Effektivisera kampanjadministrationen med rätt verktyg

Systemstöd för hela givarprocessen

  • Identifiera potentiella givare med anpassade urvalsmodeller.
  • Spara tid på gåvoadministration med bankgirointegrering.
  • Skapa mer effektiva marknadsföringskampanjer med systemstöd för målgruppsurval, utskick, analys och bokföring.
Öka träffsäkerheten med uppdaterad person- och kontaktinformation

Öka träffsäkerheten med uppdaterad person- och kontaktinformation

Rätt kontaktuppgifter till alla givare

  • Öka lönsamheten med ständig tillgång till korrekt och dubblettfri information.
  • Frigör tid och möjliggör kontinuerlig uppföljning med automatiskt uppdaterade kontaktuppgifter.
  • Säkerställ compliance med datainsamling som följer gällande dataförordningar.
Kundcase

Läkare utan gränser lockar fler givare
med rätt CRM

Ideellt drivna verksamheter är helt beroende av sina bidragsgivare. Utmaningen är både att få dem som redan engagerat sig att skänka mer – och att hitta nya bidragsgivare.

Läs mer

Spara tid med Bisnode Charitys färdiga integrationer. Kopplingar mot Bisnodes databaser för personinformation och Bankgirocentralens betalservice underlättar administrationen av gåvor, kontakter och medlemmar. Adressändringar, nya telefonnummer och övrig kontaktinformation uppdateras automatiskt i ditt CRM. Det säkerställer att din kommunikation alltid hamnar rätt och gör att den tid du tidigare lade på administration kan utnyttjas till utveckling av verksamheten.

Bisnode Charity är inte bara ett vanligt CRM-system utan ett komplett systemstöd särskilt utvecklat för insamlingsorganisationer. Optimera dina kampanjer med tillgång till nyckeltal för givare, analysverktyg för att kunna se resultaten av era kampanjer, modeller för att följa givarbeteende och möjligheten att göra uppföljningar av kundnöjdheten.

Bisnode Charity gör det inte bara möjligt att lära känna dina givargrupper bättre och anpassa kommunikationen till dem på bästa sätt, du kan också utvärdera och optimera dina kampanjer.

Öka ROI på dina kampanjer med bättre träffsäkerhet. Dagens konsument är komplex och demografisk information räcker inte för att förutsäga hur någon kommer agera. Med Bisnodes tjänst Kollektion kan du få fram drivkrafter, attityder och beteenden hos dina målgrupper vilket ger dig möjlighet att urskilja de mest relevanta potentiella givarna för utskick och kampanjer.

Kom igång med Bisnode Charity

Ring oss

Ring oss

Vi tar emot telefonsamtal vardagar mellan 8-17

08-55805900

Get contacted

Vill du att vi kontaktar dig?

här är De senaste trenderna i insamlingsbranschen

Bra kan bli bättre med djupare insikter om givarna

Läs mer