D&B Supplier Portfolio Manager

Analysera och hantera din globala leverantörsportfölj
Kom igång
check-mark-blue.png

Förbättra förhandlingsläget med koll på leverantörens ekonomiska situation

check-mark-blue.png

Undvik leveransstörningar med koll på leverantörernas riskprofil

check-mark-blue.png

Håll dig uppdaterad om förändringar med pålitlig information

Global helhetsbild över dina leverantörer

Global helhetsbild över dina leverantörer

Det finns flera anledningar att ha bra koll på sina leverantörer. En leverantör på obestånd kan orsaka driftstopp eller förseningar och det är inte bara kostsamt på kort sikt, på längre sikt kan det skada ditt varumärke och påverka din lönsamhet.

Att ha en bra överblick över hur ditt engagemang ser ut hos olika leverantörer ger dig också en bättre förhandlingsposition. När du inte bara vet hur stora inköp du gör hos en lokal leverantör, utan hos den globala koncernen ökar du dina möjligheter att pressa inköpspriser och förhandla om avtal. Med global företagsinformation har du också koll på riskstatusen i de länder där dina leverantörer finns.

D&B Supplier Portfolio Manager kan ge dig en helhetsbild av din internationella leverantörsportfölj och säkerställa att du planerar din verksamhet utifrån uppdaterad och relevant information.

Öka möjligheterna att förhandla

Öka möjligheterna att förhandla

Med D&B Supplier Portfolio Manager får du koll på ditt förhandlingsutrymme

 • Stärk din förhandlingsposition med insikt om finansiella styrkor och svagheter hos era leverantörer. 
 • Identifiera behov av strategiska åtgärder genom en tydlig bild av inköp och outnyttjad potential inom leverantörskoncerner.
 • Flytta fram din förhandlingsposition med en tydlig bild av era inköpsvolymer och kostnader hos samma leverantör.
Optimera riskhanteringen i din globala portfölj

Optimera riskhanteringen i din globala portfölj

D&B Supplier Portfolio Manager ger dig verifierad företagsinformation

 • Få en tydlig överblick över risker i er leverantörsportfölj genom att koppla er leverantörsreskontra mot Dun & Bradstreets globala kredit- och riskinformation.
 • Undvik egna driftstörningar genom att identifiera affärskritiska leverantörer och potentiella konkurser i leverantörsledet.
 • Minimera risken för oväntade händelser med en tydlig överblick av er exponering mot specifika koncerner.
Säkerställ tillgång till uppdaterad information

Säkerställ tillgång till uppdaterad information

D&B Supplier Portfolio Manager bevakar förändringar i er leverantörsportfölj

 • Agera snabbt med automatiserade varningar om affärskritiska förändringar.
 • Gör det enklare att prioritera åtgärder med indelning av leverantörerna i grupper; kritisk, normal och huvudleverantör.
 • Få tydliga beslutsunderlag genom segmentering efter region, bransch, bolagsform, storlek, företagsålder och riskklass.

Verktyget D&B Supplier Portfolio Manager är webbaserat och kan användas i samtliga browsers. Det ger dig flexibiliteten att bevaka, analysera och hantera era leverantörer oavsett var du befinner dig.

Med personliga inloggningar kan alla medarbetare hantera sin del av processen. Det gör verktyget till ett bra underlag för utveckling och utvärdering av inköpsstrategier samt hantering av leverantörsavtal.  

Överblick
D&B Supply Portfolio Manager ger dig en sammanfattande bild över vilka leverantörer som löper risk att inte kunna leverera. Granska fördelningen av kostnader per riskkategori och leverantörstyp kopplat till D&B Failure score. Det ger dig förutsättningar att planera era inköp utifrån rätt leverantör och förhandla er till bättre avtal.

Analys av leverantörer
D&B Supplier Portfolio Manager låter dig segmentera ert leverantörsregister utifrån parametrar som bransch, geografiskt läge, storlek och ålder på företaget. Det ger dig kontroll på i vilka områden ni har era leverantörer och därmed koll på om det innebär onödiga affärsrisker för er. Du kan även bedöma pålitligheten hos en ny leverantör genom att titta på deras Paydex Score.  

 

Leverantörsrelationer
D&B Supplier Portfolio Manager hjälper dig att identifiera vilka leverantörer som även är era kunder. Det ger dig en möjlighet att anpassa kommunikation och avtal utifrån den specifika situationen och eventuella beroendeförhållanden. Du kan även se hur stor del av leverantörens omsättning som ni står för. Det hjälper dig att identifiera förhandlingslägen och potentiella riskrelationer i er portfölj.

Leverantörsrelationer

Leverantörslänkar
D&B Supplier Portfolio Manager gör det möjligt för dig att identifiera koncernlänkar mellan företagen i er leverantörsportfölj vilket ger en tydlig bild över era totala utgifter till en leverantörskoncern. 

Leverantörslänkar

Du kan bevaka och hålla dig informerad om förändringar i er leverantörsportfölj genom att använda anpassade varningssignaler. Du väljer de lämpligaste händelserna från en mängd olika datapunkter; styrelseändringar, nya bokslut och betalningsanmärkningar, och skräddarsyr dem efter era behov. Det ger dig möjlighet att spåra viktiga förändringar i er portfölj och definiera åtgärder för specifika händelser.

Du kan sätta upp till 20 varningssignaler som sparas upp till 24 månader. Det ger dig möjlighet att återaktivera eller granska gamla regelinställningar även om regeln inte längre är aktiv.

Leverantörer som får hög risk för konkurs eller annan avvikelse kan automatiskt placeras på daglig bevakning. Du kan även välja att när som helst själv flytta konton mellan de olika bevakningsintervallerna.

Med hjälp av det unika och globala D&B D-U-N-S® Number kan du enkelt kartlägga relationer mellan företag. Det ger dig kontroll över vilka koncerner du gör affärer med och storlek på dina inköp. Du får också automatiska uppdateringar när ett företag köps upp. Med en tydlig överblick av koncernstrukturerna får du också en bild av den totala riskexponeringen och fördelning på koncern. 

Läs mer om D&B D-U-N-S® Number

Dun & Bradstreet ger dig möjligheten att verifiera och komplettera er affärsinformation mot ett register på 265 miljoner företag som uppdateras från 30 000 källor. När du gör ett nytt upplägg matchas data både maskinellt och manuellt för högsta träffsäkerhet. Du får tillgång till:

 • alla era leverantörers D&B D-U-N-S® Number
 • uppdaterad information om förändringar
 • beslutsunderlag baserat på världsledande värderingsmodeller för rating och scoring
 • kunskap om tex globala ägarstrukturer, koncerntillhörighet och kreditvärdighet
 • kreditrapporter på företag över hela världen

 

Kom igång med D&B Supplier Portfolio Manager

Ring oss

Vi tar emot telefonsamtal vardagar mellan kl 8-17

08-55805900

Get contacted

Kontakta oss, vi hjälper ditt företag bli effektivare!