D&B Data Integration Toolkit

Gör dina system smartare med integrerad kreditdata
Kom igång Logga in
check-mark-blue.png

Maximera effekten av dina befintliga system

check-mark-blue.png

Optimera dina finansiella risker med uppdaterad kreditinformation

check-mark-blue.png

Öka effektiviteten med standardiserad affärsinformation

Öka effekten i dina affärssystem

Öka effekten i dina affärssystem

Många företag investerar mycket resurser för att köpa in och implementera olika typer av affärssystem. I takt med digitaliseringen får systemen en allt mer affärskritisk roll - och kraven på integration ökar. Att ha tillgång till ett samlat beslutstöd sparar både tid och resurser och säkrar kvaliteten i beslut och analyser.

Med D&B Data Integration Toolkit automatiserar du dina affärsprocesser och integrerar enkelt och flexibelt data från Dun & Bradstreet i ditt system och i dina applikationer, oavsett IT-miljö. Du får tillgång till den affärsinformation du behöver på ett kostnadseffektivt sätt.

Optimera risker och undvik kreditförluster

Optimera risker och undvik kreditförluster

Undvik finansiella risker med korrekta beslutsunderlag

 • Effektivisera riskbedömningen genom integrerad kreditinformation i era egna applikationer.
 • Fatta trygga finansiella beslut genom tillgång till uppdaterad och kvalitetssäkrad affärsdata.
 • Få möjlighet att agera i tid genom att systemet skickar ut varningssignaler när bevakningen av en kund eller leverantör visar på förändrad risk.
Spara tid och resurser med dataintegration

Spara tid och resurser med dataintegration

Öka effektiviteten med all information samlad i ert befintliga system

 • Frigör tid med automatisk onbording av kunder och leverantörer i ert befintliga affärssytem.
 • Höj kvaliteten och standardisera er affärsinformation, var än i världen era kunder och leverantörer befinner sig, genom D-U-N-SRight™Quality Process och unika D&B D-U-N-S® Number.
 • Säkerställ er datakvalitet genom direkt tillgång till data från världens största företagsdatabas med 265 miljoner företag som uppdateras från 30 000 källor.
Gör dina befintliga system smartare

Gör dina befintliga system smartare

Integrera data och få tillgång till högkvalitativ företagsinformation

 • Identifiera nya affärsmöjligheter genom tillgång till Dun & Bradstreets databas med information om 265 miljoner företag över hela världen.
 • Öka försäljningen genom fördjupad information om kunder och prospekts.
 • Fördjupa förståelsen genom att identifiera koncernlänkar, förstå hur företag är relaterade och analysera ert förhållande till en viss koncern. Det kan både skapa förhandlingsutrymme gentemot leverantörer och leda till nya affärsmöjligheter.

 

Varje dag behöver en mängd medarbetare hitta, verifiera, utvärdera och övervaka olika typer av affärspartners. D&B Connect är en plattform för att förbättra beslutsprocesserna som integreras direkt i SAP. Produkten är framtagen för att underlätta arbetsflöden och för att förhindra att felaktig information smyger sig in i affärssystemet.

D&B Connect stöttar kreditgivning, bevakning, inköp, marknad, försäljning och master data management. Det finns möjligheter att skapa individanpassade arbetsflöden både för att granska en kund eller leverantör för första gången eller för att övervaka förändringar.

Detta kan du göra med D&B Connect:

 • Snabbt identifiera och lägga upp information om nya affärspartners
 • Få omedelbar tillgång till information om företag världen över
 • Reducera kreditrisken och identifiera osäkra fordringar
 • Förbättra hanteringen av er master data
 • Optimera och automatisera era affärsprocesser
 • Säkerställa att ni följer compliance

 

Håll koll på förändringar i er kund- och leverantörsdatabas. Den här extra modulen gör det möjligt att välja hur du vill att uppdaterad information hanteras i ert system oavsett om du vill fokusera på högriskfall eller göra automatiska bevakningar och uppdateringar av hela portföljen.

D&B D-U-N-S® Number tillhandahålls av Dun & Bradstreet och är ett globalt identifikationsnummer för företag. 265 miljoner företag över hela världen har ett unikt D&B D-U-N-S® Number som gör det möjligt att enkelt söka och sammanställa finansiell information om företaget. D&B D-U-N-S® Number länkar företag, huvudkontor, arbetsställen och filialer på global nivå, det ger en överblick över hur företag är sammanlänkade på koncernnivå.

Läs med om D&B D-U-N-S® Number

Kom igång med D&B Data Integration Toolkit

Ring oss

Vi tar emot telefonsamtal vardagar mellan kl 8-17

08-55805900

Get contacted

Kontakta oss, vi hjälper ditt företag bli effektivare!