Dun & Bradstreet

Bisnodes partner för internationella affärer
Kontakta oss Logga in
check_fat_green.png

Optimera riskerna med tillförlitlig och uppdaterad information

check_fat_green.png

Öka träffsäkerheten i sälj och marknadsföring med korrekt data

check_fat_green.png

Säkerställ compliance genom att du vet vem du gör affärer med

Bisnodes globala partner

Bisnodes globala partner

Bisnode är sedan 10 år partner till Dun & Bradstreet (D&B) och vi är därigenom en del av deras World Wide Network. När affärer över gränserna blir allt vanligare ställs det mer än någonsin krav på att ha tillgång till pålitlig information för att kunna ta underbyggda beslut.

Genom vårt partnerskap med Dun & Bradstreet får du tillgång till världens största företagsdatabas med affärsdata från hela världen. Här finns bland annat information om företagsregistreringar, koncernträd, kreditscore- och rating. Global företagsdata från tusentals källor samlas dagligen in och med hjälp av D&B D-U-N-S® Number säkerställs kvalitet och löpande uppdatering av databasen. På så sätt har du möjlighet att hela tiden ta lönsamma beslut och utveckla din verksamhet på den globala marknaden baserat på korrekt global affärsdata.

Dun & Bradstreet i siffror

  • 330 miljoner företag i databasen
  • 30 000 globala datakällor
  • 5 miljoner uppdateringar varje dag
Framgång på en global marknad

Framgång på en global marknad

Skapa nya möjligheter med korrekt information

  • Var säker på att dina beslut tas baserat på pålitlig och realtidsuppdaterad information. 
  • Effektivisera sälj- och marknadsföringsinsatser genom tillförlitlig data och korrekta kontaktuppgifter.
  • Tacka ja till rätt kunder och undvik kreditförluster med hjälp av internationell scoring och rating.
Världsomfattande nätverk

Världsomfattande nätverk

Få tillgång till internationell kvalitetsdata

Bisnodes partnerskap med Dun & Bradstreet gör att vi kan erbjuda relevanta lösningar för dina globala affärer. Genom en förlängning av vårt svenska, nordiska och europeiska erbjudande täcker vi in hela världen. Som Dun & Bradstreets största partner ingår vi i det omfattande internationella nätverket Dun & Bradstreet World Wide Network tillsammans med övriga partners, som representerar andra länder och marknader. Denna unika lokala närvaro gör att vi kan garantera fullständig, aktuell och korrekt insamling av information. Genom Dun & Bradstreets DUNSRight ™ Quality Process samlas all data in samt aggregeras, redigeras och verifieras varje dag. På så sätt kvalitetssäkras både informationen och processen för hanteringen av den.

D&B D-U-N-S® Number (Data Universal Number system), som kan liknas vid ett globalt organisationsnummer, tilldelas av Dun & Bradstreet. Alla företag inklusive filialer och arbetsställen som finns i deras databas har tilldelats ett. De länkas dessutom till huvudkontorets D&B D-U-N-S® Number så att ett företags organisationsstruktur kan följas. Dessutom kopplas alla bolag i en koncern ihop så att ett koncernträd skapas. Det gör att du får en tydlig och överskådlig bild över dina leverantörer, kunder och prospekt.

Vill du ha ett D&B D-U-N-S® Number?

Vill du ha ett D&B D-U-N-S® Number?

D&B D-U-N-S® Number används i flertalet länder över hela välden inklusive USA, Australien och EU och är i många länder en förutsättning för att göra affärer. Med detta globala identifikationsnummer kan du:

  • Låta andra globala bolag få korrekt information om ditt företag.
  • Göra dig till en potentiell affärspartner för internationella aktörer.
  • Få förutsättningar för internationella avtalsförhandlingar.
BESTÄLL D&B D-U-N-S® Number

Kom igång med Dun & Bradstreet

Välj hur du vill komma i kontakt med oss.

Ring oss

Vi tar emot telefonsamtal vardagar mellan 8-17

08-55805900

Get contacted

Kontakta oss, vi hjälper ditt företag bli effektivare!

5 skäl att jobba med global affärsdata

Utveckla din affär med information om 265 miljoner företag över hela världen
Läs mer