Vår planet och miljö 

Aktivt och ansvarsfullt miljöarbete 

Miljön är vår prioritet – varje dag

Miljöarbete är en integrerad del av den dagliga verksamheten på Dun & Bradstreet. Vi strävar efter att nå våra miljömål och utmanar våra egna ansträngningar samtidigt som vi mäter och följer upp våra medarbetares resultat och utbildning.

 

  • Dun & Bradstreet antar alla gällande miljölagar, förordningar och regler.
  • Vi arbetar kontinuerligt för att minska vårt miljöavtryck genom att integrera miljömål i företagets affärsplan.
  • Dun & Bradstreet har åtagit sig att öka miljömedvetenheten bland våra anställda genom fortlöpande utbildning och information.
  • Vi ställer miljökrav i alla upphandlingar som överstiger 55 000 USD.
  • Dun & Bradstreet tillhandahåller främst digitala tjänster med låg miljöpåverkan.
  • Vi strävar efter att alltid erbjuda våra kunder ett digitalt alternativ till pappersdokument.

Läs mer om vårt arbete med UN och SDG

Miljöledningssystem 

Vi mäter, följer upp och utvecklar vårt miljöarbete ständigt

Vår affärsplan innehåller miljömål och aktiviteter och tydligt ägande av dessa delegeras i hela ledningsgruppen. Våra miljömål utvecklas kontinuerligt, mäts och följs upp och presenteras i vår löpande rapportering.

Dun & Bradstreet’s totala utsläpp: 5 064 ton av CO2e 

Utsläppen av växthusgaser varierar över tiden och beror ofta på förändringar i organisationen, till exempel utbyggnad eller minskning av verksamheten. Det är därför viktigt att alltid använda relativa mätningar (nyckelindikatorer) som tar hänsyn till dessa variationer. Dessa presenteras i diagrammet nedan:

* Inga rapporterade data om användningen av förnybara bränslen.
Data om bilar levereras som km som körs med en viss typ av bil eller liter bränsle som används. Uppgifter om el, värme och kyla kommer från fakturor och från kontakt med hyresvärden. Inget förnybart bränsle rapporterades. Tillägget av en viss andel förnybart bränsle enligt lag i vissa länder (som "kvotplikt" i Sverige) beaktas inte
.