Med en nischad tjänst som vänder sig till konsumenter var det viktigt för nystartade låneförmedlaren Lånekoll att snabbt nå ut till rätt målgrupp och öka träffsäkerheten. 

Lånekoll i siffror

Lånekoll i siffror
  • 2014 grundades Lånekoll.
  • Lånekoll har 40 anställda.
  • 3 300 miljarder kr har svenskar i lån (dec 2015).

När låneförmedlaren Lånekoll startade 2014 fanns det en tydlig lucka på kreditmarknaden; det saknades en fullsortimentsbutik för lån- och kreditförmedling för privatpersoner. Idag hjälper Lånekoll privatpersoner att hitta de bästa lånevillkoren för såväl bolån som privatlån och kreditkort.

Hitta nya kunder

Utmaningen för Lånekoll var att de dels var en uppstickare på kreditmarknaden, men också att kundernas kunskap om vad de kunde bidra med var relativt låg. Det behövdes ett smart sätt att snabbt hitta nya – och relevanta kunder.

Mer specifikt behövde Lånekoll kunna ringa in personer som stod i begrepp att teckna eller lägga om sina lån.

– För oss som arbetar med utringande verksamhet är materialet våra säljare arbetar med helt avgörande. Det ökar vår träffsäkerhet, vilket höjer resultatet i försäljningen och spar mycket frustration jämfört med om vi jobbat med ett material som inte var analyserat och selekterat på samma sätt, säger Pontus Holgersson, VD och grundare på Lånekoll.

”Med Bisnode kan vi köpa mindre mängder kontaktuppgifter med högre kvalitet och få tillgång till det vi behöver på en gång”

Pontus Holgersson, VD och grundare, Lånekoll

Rätt målgruppsurval på privatpersoner

Lånekoll valde att vända sig till Bisnode och implementera ett onlineverktyg för avancerat målgruppsurval. Rapporterna skräddarsyddes sedan utifrån konsumentbeteende med hjälp av Bisnodes analytiker.

– Genom att Bisnode hjälper oss att ta fram underlaget kan vi sedan söka fram kunder som passar våra tjänster. Det är en stor fördel att vi själva har tillgång till systemet och kan plocka fram urval ur materialet utan att behöva vänta på någon handläggningstid hos Bisnode, säger Pontus Holgersson.

Dynamiska urval

Förutom att hitta kunder som funderar på ett nytt lån, kan Lånekoll göra dynamiska urval på personer baserat på relevant geografi, ålder, inkomst, hushåll och intressen. Det hjälper dem att behovsanpassa erbjudandet både efter en viss målgrupp och efterfrågan på den lokala marknaden.

– Till exempel om vi är starka i en viss region kan vi utöka urvalet där. Vi kan också kombinera det med marknadsföringsaktiviteter, exempelvis om vi kör en radiokampanj i Malmö kan vi ta fram underlag för att kunna ringa potentiella kunder där samtidigt, säger Pontus Holgersson.

Hög kvalitet på leads ger bättre konvertering och en glad säljkår

Bra underlag för telemarketing-säljarna betyder att Lånekolls kunder upplever att samtalet har relevans, att fler konverterar och att medarbetarnas arbetsdag blir mer utvecklande.

– Bisnodes analys är helt avgörande för oss. Visst skulle vi kunna köpa fler leads till ett billigare pris, men då skulle vi inte få samma träffsäkerhet. Mitt råd till den som ska köpa data är att du verkligen ser till att du jämför äpplen med äpplen. Med Bisnode kan vi köpa mindre mängder kontaktuppgifter med högre kvalitet och få tillgång till det vi behöver på en gång, säger Pontus Holgersson.

– Att vi jobbar med bra urval och leads påverkar stämningen bland våra medarbetare och gör att vi kan behålla fler personer långsiktigt. Det är mycket viktigt, för i dag är vi 40 anställda och målet är att bli en ännu större aktör på den nordiska marknaden, säger Pontus Holgersson.

Det här hjälpte Bisnode Lånekoll med

  • Webbaserat verktyg för direkt urval av kontaktuppgifter.
  • Kontinuerlig tillgång till relevanta leads.
  • Formulera målgruppsurval för B2C.

Läs mer om Lånekoll på www.lanekoll.se

Få agerbara kundinsikter idag!

Få agerbara kundinsikter idag!

Bisnodes lösningar för kundanalys

  • Förstå vad dina kunder tänker
  • Mät i realtid i alla kanaler
  • Integrera med ditt CRM-system
Läs mer

Kontakta oss, vi hjälper ditt företag bli effektivare!