Sverige i täten när det gäller kvinnligt ledarskap

08 mar 2020

Ungern, Kroatien och Sverige är de tre ledande länderna i Europa när det gäller kvinnligt ledarskap i näringslivet. Det här webbinariet visar hur du använder D&B Credit effektivt och intuitivt för att minimera risken och generera tillväxt.

– Kvinnlig delaktighet i såväl ägar som styrningsfrågor får en allt större betydelse, inte bara för det enskilda företaget utan för länders ekonomi i stort. BiWi är en unik och viktig jämförelse av länder beroende på vilket inflytande kvinnor har på deras ekonomier, säger Eric Wallin, VD Bisnode Scandinavia

2020 toppas av Ungern med ett index på 160, följt av Kroatien (142) och Sverige (131). Det land som uppvisar högst kvinnlig representation bland stora företag är San Marino.                                

Bäst i klassen  Sämst i klassen
Ungern: 160    Luxemburg: 49
Kroatien: 142 Schweiz: 61
Sverige: 131 Lichtenstein: 65

Fakta om Bisnode Index of Women Influence (BiWi)

BiWi mäter andelen kvinnor i företagen som innehar minst en av rollerna som ägare, VD eller styrelseordförande. BiWi utgår från två parametrar. Dels andelen kvinnor av det totala antalet företag. Dels representationen i de största företagen. Det genomsnittliga inflytandet i alla analyserade länder utgör basvärdet (100). Länder med ett BIWI över 100 har ett större kvinnligt inflytande över den inhemska ekonomin jämfört med genomsnittet.

Här kan du läsa rapporten


För ytterligare information:

Tomas Hedenius, marknadschef Bisnode Scandinava
070-247 29 02
tomas.hedenius@bisnode.com