Över 10 000 nordiska bolag i konkurs i år

08 jul 2020

Antalet konkurser i Sverige ökade med 16% under första halvåret 2020, är betydligt fler än i grann-länderna Norge, Danmark och Finland. Det visar konkursstatistik från data- och analysföretaget Bisnode.
— Antalet konkurser skiljer sig starkt mellan de nordiska länderna. Sannolikt beror det på olikheter i hur stödpaket för att bemöta Coronakrisen utformats, säger Henrik Hargéus, Product Manager Risk & Credit på Bisnode.  

Totalt begärdes 10 538 aktiebolag i konkurs i Norden (utom Island) under årets första sex månader. Bisnodes analys pekar på stora skillnader mellan de 
nordiska länderna. Sverige uppvisar den största ökningen med 16% fler konkurser än under samma period förra året.

Totalt gick 3 786 svenska företag i konkurs under perioden januari-juni. Kurvan toppade i mars och april med en ökning på 26% respektive 42%. Finland hade 887 konkurser under perioden vilket motsvarar en ökning med 11,3 procent. Antalet konkurser i Norge uppgick till 2865, motsvarande en ökning med 1,8%. I Danmark minskade antalet konkurser med 36,4% till 2820 företag jämfört med samma period föregående år. 

Stödpaket har haft effekt

– En förklaring till den stora skillnaden i antalet konkurser är att länderna fram till dags dato varit olika framgångsrika när det gäller hur stödpaketen utformats. Men hur resultatet blir på längre sikt återstår att se, säger Henrik Hargéus.

– Även om stödpaketen i de olika länderna är ganska lika finns skillnader. Den stora konkursökningen i Sverige tyder på mindre generösa stöd än i de andra länderna, medan man i Danmark har haft så generösa villkor att ett stort antal företag som inte skulle ha överlevt under normala omständigheter nu överlever tack vare stöd från staten. När det gäller Norge och Finland är konkursutvecklingen så måttlig att det är svårt att dra slutsatser om paketens effekter. Men att antalet konkurser hade varit dramatiskt många fler utan stöd, det råder det inget tvivel om, förklarar Henrik Hargéus. 

Kurvan planar ut 

I Sverige, där antalet konkurser ökade varje månad under årets fem första månader, med en topp i mars och april, planade kurvan ut i juni. Då gick 585 aktiebolag i konkurs, ett företag mindre än i juni 2019.  Danmark, som hade en minskning av konkurserna med 75 procent i mars, hade en nedgång på endast 1,3 procent i juni. Norge hade en nedgång på 12,8 procent. I Finland, som generellt haft få konkurser under året, ökade antalet konkurser med 32,5 procent i juni. 

–Trots att vi inte ser några stora ökningar i antalet konkurser i Sverige, Danmark och Norge under juni är det alldeles för tidigt att säga att Coronakrisen är över för företagen. Intäkterna sjunker i många branscher och risken är stor för en andra konkursvåg efter sommaren. I kristider är det särskilt viktigt att vara vaksam på vem man ger kredit. Stora förluster till följd av en konkurs i ett företag kan snabbt leda till konkurs hos ett annat, säger Henrik Hargéus.

Följ utvecklingen i affärsklimatet med Bisnode’s Corona Index


Om Bisnode

Bisnode är ett ledande europeiskt data- och analysföretag. Vi hjälper företag att hitta och hantera sina kunder under hela kundens livscykel. Vi gör detta genom att samla in och utveckla smarta data så att våra kunder kan fatta smarta beslut. Bisnode har 2400 anställda i 19 länder och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige. 

För mer information:
Henrik Hargéus, Product Manager: 070-947 10 45, henrik.hargeus@bisnode.com 
Tomas Hedenius, Marknadschef: 070-247 29 02, tomas.hedenius@bisnode.com  

Skärmavbild 2020-07-10 kl. 08.19.52.png