Nyheter

Var fjärde svensk välkomnar service från en robot

16 okt 2018

Tidigare påståenden om svenskarnas oro för konsekvenserna med AI är kraftigt överdrivna. Det visar en färsk opinionsundersökning från Novus som utförts på uppdrag av Bisnode. Endast 5 % känner sig oroliga över att AI ska ta deras jobb. 46 % av svenskarna ser däremot AI som en viktig möjlighet för samhället, och då främst inom arbetslivet. Var fjärde svensk kan mycket väl tänka sig få service av en robot på områden som idag utförs av människor.
 

– 8 av 10 svenskar anser att AI innebär en viktig samhällsförändring. Undersökningen bekräftar vår bild av att AI och smart data på kort tid har gått från att vara science fiction och framtid till att vara här och nu. Det är ett skifte som kommer att påverka vår vardag i grunden. Rätt använt skapar AI nytta för både samhälle och individ, säger Rikard Candell, analyschef på Bisnode.

Opinionsundersökningen visar att 8 av 10 svenskar tror att AI kommer att förändra samhället. Det är främst inom arbetslivet AI kommer att ha störst påverkan för att exempelvis ta bort farliga jobb och rutinmässiga arbetsuppgifter, effektivisera processer och minimera fel som uppstår på grund av den mänskliga faktorn. Endast 1 av 20 uttrycker oro över att AI ska ta deras jobb. Dessutom, visar undersökningen, är var fjärde svensk positiv till att få service av en robot istället för en människa. 

Undersökningen presenteras i samband med att Sophia the Robot, världens mest avancerade humanoid från Hanson Robotics, besöker Sverige för första gången. I ett samtal på scenen kommenterade Sophia undersökningen.

– Ni svenskar är ju kända för att välkomna förändring och ny teknik. Därför är jag inte överraskad över den positiva inställningen till AI. Dessutom, när det gäller jobben så är jag säker på att jag och mina vänner kommer att bidra till ökat välstånd – inte tvärtom. Enligt en färsk undersökning från World Economic Forum så kommer robotar, maskiner och algoritmer på arbetsplatsen att skapa dubbelt så många arbetstillfällen som de ersätter, säger Sophia the Robot. 

I samband med Sophias besök i Sverige utlyser Bisnode i Sverige ett stipendium för att bidra till att lösa samhällsutmaningar med hjälp av artificiell intelligens.

– Sophia väcker nyfikenhet och tankar hos människor över hela världen. Det vill vi ta vara på. Vi väljer att se möjligheterna med AI och smart data – inte bara för oss själva utan för samhället i stort. Vi tror att AI kan bidra till att lösa en del av de samhällsutmaningar vi står inför – socialt, miljömässigt och ekonomiskt, säger Eric Wallin, VD på Bisnode Sverige.

Sophiastipendiet går till en person, organisation eller företag som på ett påtagligt sätt bidragit till att lösa ett samhällsproblem med hjälp av AI. Stipendiet uppgår till 100 000 kronor och delas ut årligen med start i februari 2019. 

Om roboten Sophia

Sophia the Robot är Hanson Robotics mest avancerade människoliknande robot. Hon har skapats genom en kombination av innovationer inom bland annat robotik och AI. Sophia kan uppvisa en rad olika ansiktsuttryck. Hon har en förmåga att känna igen ansikten och att föra naturliga dialoger med människor. Sophia skapades som en forskningsplattform för Hanson Robotics forskning inom AI och robotik.

Kontaktinformation

Rikard Candell, Analyschef Bisnode
070 868 36 73, rikard.candell@bisnode.com

Tomas Hedenius, Presskontakt
070 247 29 02, tomas.hedenius@bisnode.com

AX100092.jpg

Vill du att vi kontaktar dig