Nyheter

Landets kommuner och landsting allt närmare fossilfri fordonsflotta

02 maj 2018

Kommuner och landsting ligger långt över snittet i Sverige och är viktiga föregångare när det kommer till klimatsmart transport, men än finns mycket att göra innan målen om fossilbränsleoberoende 2030 är nådda. Stockholm är den kommun som är bäst i Sverige på att använda klimatanpassade fordon, alltså fordon för förnybara drivmedel som också är miljöbilar. Detta visar färska siffror från den årliga Miljöfordonsdiagnosen.

 

Rapporten Miljöfordonsdiagnos 2018, framtagen av Bisnode och Miljöfordon Sverige, visar på en positiv utveckling mot en fossiloberoende fordonsflotta hos kommuner och landsting – både vad det gäller personbilar och lätta lastbilar.

-       Det är imponerande att de bästa kommunerna och landstingen kan förbättra sig för varje år. Jag är helt övertygad om att de kommer nå målen om fossiloberoende i god tid före 2030, säger Pernilla Hansson, projektledare på Miljöfordon Sverige. Genom att visa upp sina resultat får de även ett utmärkt tillfälle att sprida sin kunskap vidare om hur man kan nå målen. Råd som både företag och andra kommuner och landsting kan dra nytta av.

Skillnaderna är dock stora. Hos de bästa kommunerna och landstingen är 9 av 10 bilar både fossiloberoende och miljöbilar medan snittet är 4 av 10 hos kommuner och 5 av 10 hos landsting. En förbättring sedan förra året tack vare ökningen av gasdrivna och laddbara fordon. För Sverige i stort är snittet 6 av 10 vilket är oförändrat sedan förra året.

Stockholm stad står i år som ensam vinnare i klassen bästa kommun. Den avgörande faktorn för Stockholm är kombinationen av att deras lätta lastbilar är både fossiloberoende och miljöbilar. Tätt efter kommer Botkyrka och Varberg.

-       Stockholm stads egen organisation ska vara fossilbränslefri 2030 och för att nå det målet är våra fordon och transporter ett viktigt fokusområde. Vi är väldigt glada över att även i år stå överst på prispallen, men särskilt glada över att det hårda arbetet med fossilfria fordonsflottor fortsätter runt om i landet – det är en vinst för klimatet och för oss alla, säger Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd i Stockholms stad.

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Det landsting som hamnar i topp är Region Skåne. Här är det den höga andelen gasfordon både på personbils- och lätta lastbilssidan som varit avgörande. De har dessutom en hög andel elfordon och laddhybrider. Men även här är det de lätta lastbilarna som fäller avgörandet.

Västra Götalandsregionen kommer tätt efter på en andraplats och Region Örebro län hamnar på en tredje plats.

Bäst förbättring jämfört med förra årets lista är Östhammar som kommun och Region Skåne bland landstingen.

-       Det är nionde året i rad som vi tillsammans med Miljöfordon Sverige utser vinnare i kampen mot målet, noll utsläpp. Att tävlingen bidrar till att landets kommuner och landsting ställer om till en fossilfri fordonsflotta för att nå riksdagens miljömål avseende fossilbränsleoberoende 2030 är fantastiskt. Vi ser fram emot att överlämna årets diplom till Stockholms stad som fick rekordpoäng och Region Skåne med toppresultat i nästan alla kategorier, säger Eric Wallin, Sverigechef på Bisnode.

Miljöfordondiagnos 2018 är den nionde rapporten från Miljöfordon Sverige och Bisnode. I rapporten granskas kommuners och landstings fordon för att visa hur långt man kommit i sitt energi- och klimatarbete avseende fordonsflottan.

 

HELA LISTAN:

Årets bästa kommun

 1. Stockholm stad
 2. Botkyrka
 3. Varberg

 

Störst förbättring kommun

 1. Östhammar
 2. Kumla
 3. Kungälv

 

Årets bästa landsting

 1. Region Skåne
 2. Västa Götalandsregionen
 3. Örebro län

 

Störst förbättring landsting

 1. Region Skåne
 2. Blekinge
 3. Västmanland

 

Om Miljöfordonsdiagnos

Miljöfordonsdiagnos är ett webbverktyg som hjälper till att granska kommuners och landstings fordonsflottor. Miljöfordonsdiagnos är också en årlig tävling där resultaten i de olika kategorierna betygssätts och vinnare utses. Årets vinnare uppmärksammas med diplom under Miljöfordonsdagen i Kungsbacka, torsdagen den 3 maj.

Om Miljöfordon Sverige

Miljöfordon Sverige är en förening som driver utvecklingen för ökad introduktion av miljöfordon, introduktion av grön energi och en mer effektiv användning av fordon och transporter. Genom projekt och aktiviteter är vi en aktiv kraft i arbetet för en hållbar omställning till fossilfria transporter. Exempel är GreenCharge, Energideklarationer fordon, Miljöfordonsdiagnos, Tanka Grönt, miljöfordonsdagar, föreläsningar mm. Medlemmar är företag, det offentliga och privatpersoner.

Om Bisnode

Bisnode är ett marknadsledande europeiskt data- och analysföretag. Vi hjälper företag att hitta och hantera sina kunder genom hela kundlivscykeln. Bisnode har cirka 2 100 anställda och finns på 18 marknader i Europa. www.bisnode.se

 

För mer information, vänligen kontakta:

Pernilla Hansson, projektledare på Miljöfordon Sverige

pernilla@miljofordonsverige.se, 0707-74 50 57

Eller

Magnus Bertö, Product Manager på Bisnode
magnus.berto@bisnode.com, 0708-71 45 05 eller 08 5556 8248

 

 

Vill du att vi kontaktar dig