KOMMUNER OCH LANDSTING VISAR VÄGEN MOT FOSSILBRÄNSLEOBEROENDE

02 mar 2017

År 2030 ska klimatpåverkan från Sveriges transportsektor ha minskat med 70 procent jämfört med år 2010. Miljöfordonsdiagnos nya rapport visar att kommuner och landsting ligger långt fram i arbetet med energi- och klimateffektivitet, där Sveriges landsting beräknas nå målet 70 procent fossiloberoende personbilsflotta redan i år.


Rapporten Miljöfordonsdiagnos 2019, framtagen av Bisnode och Miljöfordon Sverige, visar att vi är på god väg att nå uppsatta mål om en fossiloberoende fordonsflotta i flera av Sveriges kommuner och landsting. Enligt årets rapport kan de 10 bästa kommunerna komma att bli helt fossiloberoende om ett par år med rätt fordonsinköp.
"Sverige har satt upp tuffa mål för att minska koldioxidutsläppen och årets Miljöfordonsdiagnos visar tydligt att kommuners och landstings satsningar ger resultat, speciellt när hela organisationen involveras i arbetet.", säger Pernilla Hansson, projektledare på Miljöfordon Sverige. Pernilla fortsätter, "Vi kan också se att ju bättre utbyggd infrastruktur för olika förnybara drivmedel det finns desto enklare är det att ställa om fordonsflottan."


Stockholm stad står åter igen som ensam vinnare i klassen bästa kommun.

Stora klimatinvesteringar på kommunnivå inom fordonsflottan har lett till att 69 procent av personbilar och 90 procent lätta lastbilar i Stockholm stad är miljöbilar.
"Vi är stolta över att för sjätte året i rad stå som vinnare. Inom Stockholms stad är vägtrafiken den största utmaningen för att nå våra klimatmål. Stockholms stad har som mål att ha en fossilbränslefri organisation år 2030, och att ständigt välja miljöbättre fordon för stadens olika verksamheter är en viktig nyckel för att nå målet", säger Katarina Luhr (MP) miljö- och klimatborgarråd i Stockholms stad.
Tätt efter kommer Varbergs kommun som under de senaste sex åren funnits bland de fem bästa kommunerna i Sverige, och på tredje plats kommer Malmö stad.
Bäst förbättring jämfört med förra årets lista är Vingåkers kommun, och det är främst den ökade andelen elbilar både avseende personbilar och lätta lastbilar, som ger kommunen höga förbättringspoäng.


För andra året i rad toppar Region Skåne landstingens lista.

Region Skåne som tagit initiativet till utmaningen "100 procent fossilbränslefritt Skåne 2020", har enligt Miljöfordonsdiagnos 2019 en fordonsflotta, där 97 procent av personbilarna och 51 procent av de lätta lastbilarna är fossiloberoende fordon.
"Vi är mycket glada och stolta över att återigen vinna klassen Bästa landsting i årets miljöfordonsdiagnos. Region Skåne har under flera år arbetat med att bygga upp en fordonsflotta mot ett tydligt mål – fossilfritt 2020. Resultatet visar att vi är på rätt väg med vårt miljöarbete", säger Helena Skjeld, servicedirektör i Region Skåne.

Västra Götalandsregionen kommer tätt efter på en andraplats, och Region Blekinge hamnar på en tredje plats.
För bäst förbättring jämfört med förra årets landstingslista står Region Jämtland Härjedalen, som under det gångna året investerat i fossiloberoende lätta ellastbilar.
" Vilken resa vi har gjort sedan vi för tio år sedan initierade tävlingen tillsammans med Miljöfordon Sverige! Om utvecklingen fortsätter i samma takt tror jag att kommuner och landsting når riksdagens miljömål avseende fossilbränsleoberoende långt innan 2030. Ett stort grattis till årets vinnare, Stockholm stad och Region Skåne, som visar att deras stora miljösatsningar har gett resultat!", säger Eric Wallin, Sverigechef på Bisnode.

ÅRETS VINNARE

Årets bästa kommun
1. Stockholm Stad
2. Varbergs kommun
3. Malmö Stad

Årets bästa landsting
1. Region Skåne
2. Västra Götalandsregionen
3. Region Blekinge

 Här är en sammanfattning av några av de viktigaste resultaten som presenteras i Miljöfordondiagnos 2019:

  •  Landsting når målet om en fossiloberoende personbilsflotta 2019, om målet är 70 procent fossiloberoende fordon.
  • Kommuner når målet om en fossiloberoende personbilsflotta 2023, om målet är 70 procent fossiloberoende fordon.
  • De 10 bästa kommunerna har 70 gånger högre andel gasbilar (PB) än Sverige i snitt.

Trenden hos de 10 bästa kommunerna är att de kan bli helt fossiloberoende om ett par år med rätt fordonsinköp.

Miljöfordondiagnos 2019 är den tionde rapporten från Miljöfordon Sverige och Bisnode. I rapporten granskas kommuners och landstings fordon för att visa hur långt man kommit i sitt energi- och klimatarbete avseende fordonsflottan.

Om Miljöfordonsdiagnos
Miljöfordonsdiagnos är ett webbverktyg som hjälper till att granska kommuners och landstings fordonsflottor. Miljöfordonsdiagnos är också en årlig tävling där resultaten i de olika kategorierna betygssätts och vinnare utses. Årets vinnare uppmärksammas med diplom under Miljöfordonsdagen i Växjö, torsdagen den 23 maj.

Om Miljöfordon Sverige
Miljöfordon Sverige är en förening som driver utvecklingen för ökad introduktion av miljöfordon, introduktion av grön energi och en mer effektiv användning av fordon och transporter. Genom projekt och aktiviteter är vi en aktiv kraft i arbetet för en hållbar omställning till fossilfria transporter. Exempel är GreenCharge, Energideklarationer fordon, Miljöfordonsdiagnos, Tanka Grönt, miljöfordonsdagar, föreläsningar mm. Medlemmar är företag, det offentliga och privatpersoner.

Om Bisnode
Bisnode är ett marknadsledande europeiskt data- och analysföretag. Vi hjälper företag att hitta och hantera sina kunder genom hela kundlivscykeln. Bisnode har cirka 2 100 anställda och finns på 19 marknader i Europa. www.bisnode.se

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Pernilla Hansson, projektledare på Miljöfordon Sverige
pernilla@miljofordonsverige.se, 0707-74 50 57
Eller Roza Takiporian, product manager på Bisnode
roza.takiporian@bisnode.com, 072 398 06 24

Vill du att vi kontaktar dig