Nyheter

Därför presterar Sveriges toppföretag bäst

14 nov 2018

Receptet för framgångsrikt företagande i Sverige kan sammanfattas i fem kategorier. Där hittar vi Relationsbyggarna, Strategerna, Säljarna, De affärsdrivna och Nytänkarna. Det visar en färsk studie som Bisnode genomfört i samarbete med Veckans Affärer. Den vanligaste strategin bland svenska tillväxtföretag är Relationsbyggarna medan den strategi som vuxit snabbast sedan 2015 är Nytänkarna.

 

 

 

 

- I vår analys har vi hittat fem strategier som används av Sveriges framgångsföretag. Men det som är mest slående är den gemensamma utgångspunkten, nämligen att de alla har en förmåga att fokusera på kärnan – den del av företagandet som de är riktigt duktiga på och som driver framgång, säger Per Weidenman, expert på Business Market Analytics, Bisnode.

- Sveriges mest framgångsrika företag utgör knappt två procent av Sveriges alla bolag. Jag hoppas framgångsundersökningen kan inspirera fler företag att hitta sitt recept för framgång, säger Åsa Uhlin, chefredaktör på Veckans Affärer.

Bisnode har genom en omfattande dataanalys identifierat Sveriges mest framgångsrika företag – totalt 8 589 st. 1 011 av dessa toppföretag har svarat på en enkätundersökning kring deras framgångsfaktorer och strategival. Analysen pekar på tio gemensamma framgångsfaktorer och fem huvudstrategier för framgångsrikt företagande. Motsvarande framgångsundersökning genomfördes även 2015.

Ladda ner hela rapporten med analyser och jämförelser här >

 

För mer information, vänligen kontakta:

Per Weidenman, analytiker på Bisnode, 070 674 88 45
Tomas Hedenius, presskontakt Bisnode, 070-247 29 02