Färre konkurser trots att många verksamheter tvingas stänga

04 mar 2021

Coronapandemin och nedstängningen i flera städer i Sverige har gjort det tufft för många aktiebolag. Trots detta minskar antalet konkurser och hittils i år är minskningen 12 procent. I den utsatta restaurangbranschen går konkurserna upp med 29 procent i februari. Detta visar den senaste konkursstatistiken från data- och analysföretaget Bisnode.

Totalt gick 933 företag i konkurs i januari och februari, vilket är 12 procent färre än samma period förra året. Danmark hade en nedgång i antalet konkurser under 2020, men upplever nu en konkursvåg och ökningen för januari och februari är 133 procent. I Norge har konkurser minskat med 40 procent under samma period.

Kompensation sparar

- Det råder lite tvivel om att konkurssiffrorna skulle ha ökat om de mest drabbade företagen inte hade fått stöd för att täcka fasta kostnader. Av de underliggande siffrorna ser vi att de flesta småföretag utan kapitalrika ägare nu går i konkurs. Ändå kan man bli förvånad över att inte fler har drabbats av nedläggning under coronakrisen, säger Henrik Hargéus på Bisnode.

- Detta innebär att många har varit tvungna att ta av eget kapital för att täcka sina förluster under en lång tidsperiod. Det finns gränser för hur länge dessa företag håller ut, många har också skjutit upp skatter och avgifter. Det är detta långvariga slitage som nu har ny börjat synas i Danmark där konkurserna har ökat extremt mycket under januari och februari, och vi anar nu att detsamma kommer att hända i Sverige närmare sommaren, förklarar Hargéus.

Få konkurser i klädbutiker

Inom restaurangbranschen gick 36 företag i konkurs i februari jämfört med 28 förra året, vilket är en ökning med 29 procent. En annan bransch som drabbats av restriktionerna är butikshandeln med kläder. Men här minskar konkurserna faktiskt med 40 procent i februari.

Minskning i stora städer

De totala konkurssiffrorna påverkas av nedgången i de stora städerna. I Stockholms län har konkurserna minskat med 15,6 procent och i Skåne med 22,5 procent. Den största ökningen av konkurser finns i Uppsala län med 78 procent.

- Fortsatt låga antal konkurser är naturligtvis trevligt, men vi tror tyvärr att det kommer att öka mot sommaren. Det är också därför viktigt att hålla koll på vem du handlar med så att du inte förlorar pengar på andras konkurser, avslutar Henrik på Bisnode.

Län, konkurser för februar 2021 jämfört med februar2020.   

 

 

 

 

 

Län 

 

2020 

2021 

 Total 

 

Not registered 

 

12 

4 

19 

-66,67 % 

Blekinge Län 

 

6 

3 

16 

-50,00 % 

Dalarnas Län 

 

14 

10 

32 

-28,57 % 

Gotlands Län 

 

1 

2 

6 

100,00 % 

Gävleborgs Län 

 

10 

8 

29 

-20,00 % 

Hallands Län 

 

13 

9 

39 

-30,77 % 

Jämtlands Län 

 

10 

6 

21 

-40,00 % 

Jönköpings Län 

 

12 

12 

35 

0,00 % 

Kalmar Län 

 

10 

6 

23 

-40,00 % 

Kronobergs Län 

 

14 

12 

35 

-14,29 % 

Norrbottens Län 

 

8 

5 

18 

-37,50 % 

Skåne Län 

 

71 

55 

199 

-22,54 % 

Stockholms Län 

 

192 

162 

506 

-15,63 % 

Södermanlands Län 

 

8 

9 

32 

12,50 % 

Uppsala Län 

 

9 

16 

36 

77,78 % 

Värmlands Län 

 

6 

7 

22 

16,67 % 

Västerbottens Län 

 

7 

7 

21 

0,00 % 

Västernorrlands Län 

 

9 

12 

26 

33,33 % 

Västmanlands Län 

12 

12 

13 

37 

8,33 % 

Västra Götalands Län 

63 

80 

72 

215 

-10,00 % 

Örebro Län 

13 

12 

9 

34 

-25,00 % 

Östergötlands Län 

16 

13 

14 

43 

7,69 % 

Grand Total 

462 

529 

453 

1444 

-14,37 % Om Bisnode
Bisnode är ett ledande europeiskt data- och analysföretag. Vi hjälper organisationer och företag att hitta och hantera sina kunder under hela kundens livscykel. Genom att samla in och utveckla smart data, gör vi det möjligt för våra kunder att ta smarta beslut.
Bisnode är en del av Dun & Bradstreet,en ledande global leverantör av företagsbeslutsfattande data och analyser. För mer information om Dun & Bradstreet, gå in påwww.dnb.com 

 

Kontakt: 

Tomas Hedenius 
Head of Marketing and Communication - Nordics 

 
Bisnode 
A Dun & Bradstreet Company 
+46 70 247 29 02 

tomas.hedenius@bisnode.com 

Län, konkurser för februar 2021 jämfört med februari 2020.