En av fyra chefer baserar strategiska beslut på magkänsla

Stockholm, 8 oktober 2019

25 % av näringslivets beslutsfattare baserar sina strategiska beslut på magkänsla. Det visar rapporten ”Dags att trappa upp! Sju steg till en datadriven organisation som toppchefer måste ta” från Kairos Future som tagits fram på uppdrag av Bisnode. Samtidigt befarar 38 % av beslutsfattarna att deras företag inte finns kvar 2030 om de inte lyckas bli datadrivna. Kunskapsbrist och otillräckliga processer ses som de största utmaningarna för att bli datadriven. Hälften av beslutsfattarna saknar dessutom grundläggande kunskaper för att utveckla sitt företags dataanalys-förmåga.

– Svenska företag står inför en förändring där datadrivet beslutsfattande har gått
från att vara ett buzzword till att bli en hygienfaktor, säger Rikard Candell, Analytics
Director på Bisnode. Det handlar om att fatta beslut baserade på dataanalys snarare
än på ogrundad magkänsla.
 

Rapporten visar att investeringarna i företagens dataanalysfunktioner är ojämnt fördelade mellan olika avdelningar och affärsfunktioner. 34 % av investeringarna går till företagens IT-avdelningar medan marknadsavdelningarna (13 %), FoU (12 %) och försäljning (14 %) halkat efter vilket på sikt förväntas påverka europeiska företags resultat negativt.

Synen på vilka arbetsuppgifter och flöden som kan automatiseras skiljer sig mellan olika branscher. 25 % av beslutsfattarna inom finansiella tjänster, konsulttjänster och IT och tech menar att en majoritet av arbetsuppgifterna kan automatiseras. Motsvarande siffra för sektorer som offentliga tjänster, utbildning och hälsovård är 10 %. Samtidigt uppger 39 % av de svarande att 2030 kommer dataanalys och AI att ha förvandlat sin bransch fullständigt.

Utmaningarna

  • 47 % av beslutsfattarna uppger att de saknar nödvändig kunskap för att bli mer datadriven
  • Mer än 70 % av de mest datamogna företagen identifierar brist på kompetent personal som deras främsta utmaningar.
  • Fyra av 10 menar att bristande processer är den enskilt största utmaningen för att bli fullt ut datadriven.

Framtiden

  • 3 av 10 menar att 2030 kommer alla strategiska beslut att fattas med stöd av AI
  • 34 % säger att de kommer att ha en icke-mänsklig medlem i sin ledningsgrupp 2030
  • Nästan 3 av 10 uppger att 2030 kommer de flesta av företagets chefer vara ersatta av AI.

Om undersökningen

Undersökningen beställdes av Bisnode och genomfördes av Kairos Future. Rapporten är baserad på intervjuer med 25 eller fler toppchefer på C-nivå på tio marknader (totalt 300 respondenter).

Läs underlaget till rapporten

Rapport: Sju steg till en datadriven organisation

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Hedenius, marknadsdirektör
tomas.hedenius@bisnode.com
070-247 29 02