Coronapandemin förändrar förutsättningarna för att bedriva affärer

23 apr 2020

Att anpassa företagets kostnader är prio ett för Sveriges högre chefer, för att möta coronapandemins framfart, medan närmare 50 procent av mellancheferna först och främst prioriterar hälsostatus bland sina medarbetare, visar en färsk Novusundersökning som utförts på uppdrag av Bisnode.
Tre av tio tillfrågade gör ingenting av ovanstående för att försöka minska kreditrisker och problem relaterade till kundernas betalningsförmåga, trots en kraftigt tilltagande
ökning i antal konkurser, samtidigt som närmare 20 procent säger att deras verksamhet löper på i princip som vanligt trots alla samhälleliga konsekvenser av pandemin.  

 
Att som företag ha koll på sin data är viktigare än någonsin just nu. Ett tips för att klara att göra affärer under krisen är arbeta datadrivet med väluppdaterad data. Att veta vem man gör affärer med och att våga genomföra affärstransaktioner just nu är A och O säger Eric Wallin, VD på Bisnode Skandinavien.
   
Eric fortsätter:

– Undersökningen visar tydligt att det finns en vattendelare mellan företagen där ungefär en fjärdedel kommit att arbeta mer datadrivet medan en fjärdedel däremot har börjat förlita sig mer på magkänsla. Det kan vara lätt att låta sig påverkas känslomässigt, i synnerhet när man inte varit i samma situation tidigare, och just då är det extra viktigt att luta sig mot data för att ta rätt beslut.  

Undersökningen visar att närmare 40 procent av Sveriges högre chefer är extra uppmärksamma på bolag med relativt låg kreditvärdighet, för att minska kreditrisker och problem med osäkra kundfordringar. Mer än tre av 10 av de tillfrågade i undersökningen gör ingenting av ovanstående åt att bevaka kunders betalningsförmåga, vilket under dessa extraordinära omständigheter är anmärkningsvärt.   
 
Nära sex av tio chefer uppger att coronapandemin har förändrat deras sätt att arbeta med försäljning rent generellt sett, och en av tre av de tillfrågade i undersökningen uppger att pandemin har förändrat deras marknadsföring för att nå ut till nya kunder i stor utsträckning.  

Så gjordes undersökningen  

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Bisnode. Målgruppen för undersökningen är svenska högre chefer eller mellanchefer med minst 10 anställda i ålder 21-68 år. Totalt har 500 intervjuer genomförts under perioden 3-14 april 2020. Deltagarfrekvensen är 72 procent. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.  
 
 

Om Bisnode 

Bisnode är ett marknadsledande europeiskt data- och analysföretag. Vi hjälper företag att hitta och hantera sina kunder genom hela kundlivscykeln. Bisnode har cirka 2 100 anställda och finns på 19 marknader i Europa. www.bisnode.se 

För ytterligare information:  

Tomas Hedenius, marknadschef Bisnode Scandinavia  
Mobil: 070-247 29 02