Sju av tio svenskar: ”Nödvändigt att använda persondata för terroristbekämpning"

05 mar 2020

Penningtvätt och integritet är två heta ämnen i den svenska debatten. Rätten till integritet ska vägas mot andra viktiga samhällsintressen. Är det nödvändigt att låta svenska företag och myndigheter använda persondata om dömda terrorister i större utsträckning än idag, för att motverka terrorism?

En helt färsk undersökning genomförd av Novus, på uppdrag av Bisnode, visar att varannan svensk tycker att penningtvätt är ett stort problem. Samtidigt instämmer sju av tio svenskar i påståendet att det är nödvändigt att använda persondata i större utsträckning för att förhindra terrorism. 35 procent av svenskarna villiga att dela med sig informationen om de får något i utbyte, till exempel för att hjälpa till att bekämpa brottslighet.

  • I allt arbete mot penningtvätt måste man givetvis ta den personliga integriteten i beaktande. Min egen syn på detta är att kriget mot terrorism och tung kriminell verksamhet väger tyngre än terroristernas behov av integritet, menar Magnus Silfverberg, CEO Bisnode.

Hela 43 procent av svenskarna har ett relativt stort förtroende för den personliga information som de delar digitalt med banker och kreditkortsföretag. Samtidigt är de mer skeptiska till att dela information i sociala medier. Hela 47 procent har ett mycket litet förtroende för de befintliga aktörerna inom sociala medier och 34 procent har lågt förtroende för övriga privata företag.

Så gjordes undersökningen
Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten 18-79 år. Totalt har 1011 intervjuer genomförts under perioden 6-11 februari 2020. Deltagarfrekvensen är 65 procent. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.

Om Bisnode
Bisnode är ett marknadsledande europeiskt data- och analysföretag. Vi hjälper företag att hitta och hantera sina kunder genom hela kundlivscykeln. Bisnode har cirka 2 100 anställda och finns på 19 marknader i Europa.www.bisnode.se

För ytterligare information:
Tomas Hedenius, marknadschef Bisnode Scandinava: 070-247 29 02, tomas.hedenius@bisnode.com

 

Vill du att vi kontaktar dig