Nyheter

Bisnode är en av tre finalister till Tryggare Sveriges Brottsförebyggande pris 2021

26 feb 2021

Bisnode med tjänsten AML Compliance är nominerade till Stiftelsen Tryggare Sveriges brottsförebyggande pris 2021.

År 2017 lanserade den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige ett brottsförebyggande pris för att stimulera det brottsförebyggande arbetet i Sverige. I år går priset till ett initiativ som bidrar till att förebygga ekonomisk brottslighet. 

Stiftelsen Tryggare Sveriges bedömning är att finalisterna genom sitt systematiska arbete har drivit det brottsförebyggande arbetet framåt genom strategisk långsiktighet och tekniska lösningar.

Bisnode och tjänsten AML Compliance

Bisnode - a Dun & Bradstreet company har tagit fram tjänsten AML Compliance som skydd för företag mot bedrägerier. Tjänsten övervakar och upptäcker automatiskt misstänkta aktiviteter som penningtvätt, misstänkta bedrägerier, finansiering av terrorism och skatteundandragande. Det är alltså ett verktyg för att upptäcka, förutse och skydda sig mot olagliga aktiviteter.

Läs pressmeddelandet här:

Compliance report:

Om Bisnode:

Bisnode är ett ledande europeiskt data- och analysföretag. Vi hjälper företag att hitta och hantera sina kunder under hela kundens livscykel. Vi gör detta genom att samla in och utveckla smarta data så att våra kunder kan fatta smarta beslut. Bisnode har 2100 anställda i 19 länder och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige.

 

För mer information:

Tomas Hedenius, Marketing Manager Bisnode Scandinavia

Mobil: +4670-247 29 02

E-mail: tomas.hedenius@bisnode.com