Bekämpande av överskuldsättningen får inte vänta – tydligare direktiv önskvärda

28 jan 2021

Bisnode välkomnar att regeringen väljer att utreda hur man kan inhämta individbaserad statistik över hushållens tillgångar och skulder. Regeringen skriver att utredningen bör beakta ”framtida initiativ till någon form av skuldregister”. Det är en fråga regeringen borde utreda än snabbare. Den växande överskuldsättningen är ett brådskande samhällsproblem, och ett nationellt skuldregister är det viktigaste verktyget i kampen mot överskuldsättningen.  

Överskuldsättningen är ett växande samhällsproblem. Det måste bli lättare för kreditgivare att få en helhetsbild över låntagarnas samlade skulder, något som idag är omöjligt eftersom ett heltäckande skuldregister saknas.  

Kronofogdens statistik för 2020 visar en ökning av både antalet skuldsatta och det totala skuldbeloppet. Vid årsskiftet fanns 402 205 personer i Kronofogdens register med en sammanlagd skuld på 87,3 miljarder SEK, en ökning med 4,6 miljarder SEK sedan 2019.  

Idag inrapporteras vissa krediter inte till befintliga register. Ett statligt skuldregister är en enkel reglering, som på ett säkert sätt kan hjälpa överskuldsatta och ge kreditgivare möjligheten till heltäckande upplysningar för säkrare kreditgivning 

Ett lagstadgat nationellt skuldregister är det mest effektiva verktyget för att bekämpa framtida överskuldsättning. Det är hög tid att regeringen utreder ett sådant register. Enklast vore att ge den tillsatta utredningen ett tilläggsdirektiv redan nu.   

 

Om Bisnode:

Bisnode är ett ledande europeiskt data- och analysföretag. Vi hjälper företag att hitta och hantera sina kunder under hela kundens livscykel. Vi gör detta genom att samla in och utveckla smarta data så att våra kunder kan fatta smarta beslut. Bisnode har 2100 anställda i 19 länder och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige.

 

För mer information:

Tomas Hedenius, Marketing Manager Bisnode Scandinavia

Mobil: +4670-247 29 02

E-mail: tomas.hedenius@bisnode.com