Mer bidrag
till bistånd
för Läkarmissionen

Kundcase Analys Datadriven marknadsföring

Tid är pengar för Läkarmissionen. Med ett nytt och vassare insamlingsverktyg kan de göra bättre analyser av sina givargrupper och nå högre träffsäkerhet i sina kampanjer på en bråkdel av tiden. Resultatet är givet – mer pengar till bistånd. 

Läkarmissionen samlar in medel till ett hundratal olika projekt runt om i världen. Sedan 1958 har organisationen bistått skolor, sjukhus och projekt inom social omsorg, utbildning, mikrokredit och humanitärt bistånd i Asien, Afrika och Sydamerika. Insatserna är ofta långsiktiga och det ställer krav på Läkarmissionen att även bygga långsiktiga relationer med sina givare. När Läkarmissionen bestämde sig för att upphandla ett nytt CRM låg utmaningarna i att sänka adminstrationskostnaderna och öka utdelningen på kampanjerna.

– Vi ställde oss frågan: Vilken leverantör av CRM-verktyg kan hjälpa oss bäst med våra insamlingar? För att få en bättre kampanjhantering behövde vi framför allt möjligheter att lägga upp processer för olika givargrupper och ett verktyg för att följa varje steg i insamlingsprocessen, säger Monika Frieberg, databasansvarig på Läkarmissionen.

Monika Frieberg, databasansvarig på Läkarmissionen
”Det tar bara en kvart att sätta in en ny medarbetare i systemet. För att lära sig vårt gamla CRM krävdes två dagars utbildning.”

Monika Frieberg, databasansvarig på Läkarmissionen

Läkarmissionen i siffror

Läkarmissionen i siffror
  • Läkarmissionen bidrar till biståndsinsatser i över 40 länder.
  • 2014 var organisationen hel- eller delfinansiär till 90 olika projekt.
  • 77 425 personer fick del av Läkarmissionens utbildningsprojekt 2014.

Valet föll på Bisnode Charity CRM som är specialutvecklat i samarbete med en stor internationell välgörenhetsorganisation.

– Även om inget längre är upplagt på samma sätt som i vårt gamla CRM är det för oss en enbart positiv förändring, mycket tack vare att det har varit så lätt att sätta sig in i hur Charity fungerar. Det finns en smart funktionalitet med bra processtöd och analyssystem som dessutom ger oss en bra överblick över verksamheten, säger Monika Frieberg.

– Det tog mig nyligen bara en kvart att sätta in en ny medarbetare i systemet. Det är väldigt bra! För att lära sig vårt gamla CRM krävdes två dagars utbildning, tillägger hon.

Förutom användarvänligheten i systemet så finns även systemstöd för alla steg som Läkarmissionen behöver ta, från första kontakt, till uppföljning och analys av kampanjer och medlemmar.

– Kampanjhanteringen är bra och översiktlig. Tidigare identifierade vi alla kampanjer med sexsiffriga koder som var jobbiga att komma ihåg. Nu kan jag skriva vad kampanjen heter och enkelt koppla den till olika urvalsgrupper, säger Monika Frieberg.

Komplett CRM-verktyg sparar tid

Arbetsuppgifter som tidigare kunde kräva en hel veckas planering gör hon i dag på några timmar.

– Systemet är också mycket snabbare. Varje månad gör vi utskick till mellan 75 000 och 80 000 personer. Att köra månadsutskicket genom systemet tog förr minst sex timmar. I Charity gör jag det på 30 minuter. Samma sak med stora filer till vår tidning Svenska Journalen. Det gör stor skillnad och ger tid till annat, säger Monika Frieberg.

Möjligheten att i realtid kunna följa hur många och vilka olika typer av givare som kommit in underlättar arbetet att analysera och planera kampanjer, vilket ökar förutsättningarna att både träffa rätt och få en högre utdelning.


– För att få en bra svarsfrekvens är det jätteviktigt att vi kontaktar personer som både har möjlighet och vilja att bli månadsgivare. I och med att uppgifterna kring givaren är kopplade till CRM-systemet så går det enkelt att se i vilka insamlingskampanjer vi vänt oss till den här givaren och vilken utdelning det gett, säger Monika Frieberg.

Så hjälpte Bisnode Läkarmissionen

  • Ett CRM utvecklat för kundrelationen i välgörenhetsorganisationer.
  • Uppföljning och kampanjanalys direkt i verktyget.
  • Automatiskt uppdaterad information om kontakterna.
Få agerbara kundinsikter idag!

Få agerbara kundinsikter idag!

Bisnodes lösningar för kundanalys

  • Nå ut med dina utskick
  • Effektivisera din marknadsföring
  • Integrera med ditt CRM
Läs mer

Vill du att vi kontaktar dig?