Läkare utan gränser lockar fler givare
med rätt CRM

Kundcase Analys Datadriven marknadsföring

Ideellt drivna verksamheter är helt beroende av sina bidragsgivare. Utmaningen är både att få dem som redan engagerat sig att skänka mer – och att hitta nya bidragsgivare. Läkare utan gränser fick hjälp av Bisnode att ta fram ett CRM särskilt anpassat för välgörenhetssektorn. 


Läkare utan gränser såg man en utmaning i att bygga och vidareutveckla relationen med både befintliga och potentiella bidragsgivare. För att lyckas med det behövde de ha bättre koll när de skulle ta kontakt och om de skulle göra det genom att skicka ut ett brev eller ringa. En annan utmaning var att hitta kloner till de mest generösa bidragsgivarna, vad som kännetecknade dem och hur Läkare utan gränser kunde hitta fler som dem.


– Många som aldrig arbetat med ideell verksamhet eller i insamlingsorganisationer förstår inte hur viktigt det är för oss med bra CRM. De flesta system är alldeles för enkla och underskattar behovet av administration och analys, säger Liselott Raphael, ansvarig för Donor Service på Läkare Utan Gränser i Sverige.

Filippa Wittenberg, CRM strategic advisor & analyst och Liselott Raphael, ansvarig för Donor Service på Läkare Utan Gränser.
”Vi lägger mycket krut på att få fler månadsgivare, genom både telemarketing och direkt dialog.”

Filippa Wittenberg, CRM strategic advisor & analyst, Läkare Utan Gränser

Läkare utan gränser i siffror

Läkare utan gränser i siffror
  • Verksamma i 60 till 70 länder.
  • 136 fältarbetare ute i fält (2015).
  • 90 procent av de insamlade medlen går till hjälpinsatser.
  • 281 000 privata givare varav 118 000 månadsgivare.

Även om stora katastrofer och särskilda händelser gör att människor skänker extra mycket är det månadsgivarna som genererar mest intäkter. Månatliga bidrag ger inte bara en fast intäkt, det ger också Läkare utan gränser möjligheten att planera hjälpinsatser på ett mer långsiktigt sätt.

– Vi lägger mycket krut på att få fler månadsgivare, genom både telemarketing och direkt dialog, säger Filippa Wittenberg, CRM Strategic Advisor & Analyst på Läkare utan gränser. 

Skräddarsytt CRM

Läkare utan gränser tog hjälp av Bisnode för att tillsammans utveckla en CRM-lösning som utgick från deras utmaningar och förutsättningar som ideell aktör.

– Det var ingen enkel resa, men definitivt värd besväret, säger Liselott Raphael.

För första gången har organisationen nu ett lättarbetat system som ger bra överblick och enkel hantering av givare, insamling, urval och kampanjer.

– På min avdelning uppskattas att vi fått ett modernt, självinstruerande CRM som enkelt visar vad man ska göra i nästa steg. Det gör att våra volontärer har jättelätt för att lära sig systemet, även de som inte har så stor datorvana, säger Liselott Raphael.

En processfunktion gör det också lättare att hålla koll på tider, som när det är dags att skicka ut ett brev eller ta kontakt via telemarketing. Dessutom är administrationskostnaderna låga.

– Vi jobbar mycket med segmentering och utifrån informationen i vår databas kan vi nu göra strategiska val och se vilka av våra givare som är mest lönsamma och försöka se om vi kan rekrytera liknande, säger Liselott Raphael.

Fler insamlade miljoner och sparad tid

På två år, mellan 2013 och 2015, ökade insamlingen med drygt 28 procent, från 418 miljoner till 535 miljoner kronor. Prognosen för 2016: drygt 590 miljoner.
Framgången har flera förklaringar men med deras nya CRM har Läkare utan gränser sparat både tid och pengar.

– Trots årlig tillväxt på mellan 12 och 13 procent gör detta CRM att vi inte har behövt bemanna i samma takt. Vi gör mycket tidsbesparing genom de enkla verktygen, som registrering av olika typer av gåvor, inläsning av OCR-filer och att man kan skapa autogiro eller utskrifter som tackbrev med ett enkelt knapptryck, säger Liselott Raphael.

Erfarenheterna från Läkare utan gränser visar att den ideella sektorn har en enorm potential i att använda Social CRM. Dels banar analyser av bidragsgivare väg för mer intäkter, dels kan kostnader hållas nere, vilket innebär mer pengar oavkortat kan gå till de välgörande ändamålen.

Så hjälpte Bisnode Läkare utan gränser

  • Hitta företag och privatpersoner som är mest benägna att skänka pengar.
  • Överblick och enkel hantering av givare, insamling, urval och kampanjer.
  • En processfunktion som talar om när det är dags att ta kontakt.
Få agerbara kundinsikter idag!

Få agerbara kundinsikter idag!

Bisnodes lösningar för kundanalys

  • Förstå vad dina kunder tänker.
  • Mät alla kanaler i real-tid.
  • Integrera med ditt CRM-system.
Läs mer

Vill du att vi kontaktar dig?