If når sin målgrupp två veckor snabbare med Bisnodes lösning

Kundcase

När försäkringsbolaget If effektiviserade flödet av kundinformation reducerades ledtiden i målgruppsprospekteringen med två veckor. Lösningen har även banat väg för ökad ny- och merförsäljning.

Arbetet med att bearbeta den egna målgruppen gick allt annat än effektivt till på If.

– Olika avdelningar, som sälj och marknad, kommunicerade inte tillräckligt med varandra. Många gånger kunde samma information köpas in från olika leverantörer och vi fick själva se till att den sammanfördes på ett vettigt sätt, säger Hans Larsson, CRM-specialist på If.

Bristerna upptäcktes i samtal med Bisnode

– Bisnode bad oss fundera över hur vi skulle vilja arbeta med informationsinhämtningen. De såg att vi inte jobbade effektivt, säger Hans Larsson.

Under genomgången upptäcktes även en del allvarliga säkerhetsbrister. Bland annat skickades kundregister med e-post mellan marknads- och säljavdelningarna och det fanns en risk att kundinformation skulle komma på avvägar eller hamna i fel händer.

Bild på företaget IF's huvudkontor i Mölndal
"Bisnode hjälper oss att ligga ett steg före med information om vad som är på gång och hur vi kan utveckla vårt sätt att arbeta"

Hans Larsson, CRM-specialist, If

If i siffror

Torbjörn Magnusson, VD och koncernchef för If
 • If är Nordens ledande skadeförsäkringsbolag med 3,6 miljoner kunder i Norden och Baltikum.
 • Ifs premieinkomst uppgick till 42 miljarder år 2014.
 • 6 700 medarbetare.

Djupare information om målgruppen

If tog hjälp av Bisnode för att utforma ett nytt och smartare sätt att arbeta med marknadsinformation. De interna processerna kartlades och underlag togs fram för vad If verkligen behövde veta om sin målgrupp.

– Till att börja med gick vi igenom vilken grundinformation vi behöver om våra kunder. Vad de heter, var de bor, om de fortfarande lever och så vidare. Vi insåg att vi behövde ha ytterligare information för att kunna kommunicera på ett vettigt sätt. Till exempel behövde vi veta vilket som är kundens tilltalsnamn och om det finns flera kontaktsätt som mobil och fast telefon, hur kunden bor och om personen äger bil eller fritidshus säger Hans Larsson. 

Snabbare konvertering

If kortade ledtiderna i prospekteringsarbetet med två veckor. Det innebar att intäkter kom in tidigare och att kostnaderna för att skaffa nya kunder blev lägre. If flyttade också fram sina positioner när det gäller användning av smart data i sin marknadsföring och försäljning och det gav både nya kunder med större effektivitet och mer försäljning i den befintliga kundstocken.


– Bisnode hjälper oss att ligga ett steg före med information om vad som är på gång och hur vi kan utveckla vårt sätt att arbeta. Vi har fått en samtalspartner som hjälper oss att utveckla våra idéer och vi får hjälp att se mervärden och tips om affärsnytta, säger Hans Larsson.

Det är en god investering att uppgradera sitt sätt att arbeta mot sin målgrupp. När processerna har setts över blir det uppenbart hur försäljning och marknadsföring kan bedrivas mer kostnadseffektivt och ge mer effekt.

Det här hjälpte Bisnode If med

 • Att upptäcka möjligheter till effektivisering i hantering av kunddata.
 • En process för att optimera sin målgruppsinformation.
 • Klargörande av vilken information man egentligen behöver för att driva sin försäljning och uppfylla mål i marknadsföringen.
 • Skapa projektgrupp för att driva på förändringen.
 • Ligga i framkant framöver när det gäller smart data och förädling av kundinformation.
Få agerbara kundinsikter idag!

Få agerbara kundinsikter idag!

Bisnodes lösningar för kundanalys

 • Förstå vad dina kunder tänker.
 • Mät alla kanaler i real-tid.
 • Integrera med ditt CRM-system.
Läs mer

Vill du att vi kontaktar dig?