Sök

Insamlingsstiftelsen Hjärnfonden har rekryterat in nya givare framgångsrikt under många år tillsammans med Bisnode.

Den bärande aktiviteten för rekryteringen har länge varit Direktadresserade utskick som fungerat väl som rekryteringskanal med rätt segmentering av målgruppen. En kombination av Direktadresserade utskick och Facebook-annonsering effektiviserade dock marknadsföringen ytterligare.

Utmaningen var att nå rätt målgrupp via rätt kanal 

Hjärnfonden är en ideell insamlingsstiftelse utan statligt stöd, som har till uppgift att samla in och fördela pengar till forskning samt informera om hela hjärnan och alla dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar. Hjärnfonden är helt beroende av gåvor och testamenten från privatpersoner och av företagssamarbeten.

 

”Genom att bearbeta rätt målgrupp och genom att addera Facebook som kanal till befintlig kampanj har vi fått in cirka 5,5 % fler givare mot kontrollgruppen.”

Fredrik Gejrot, Projektledare för privat insamling på Hjärnfonden

 

– Hjärnfonden kunde 2019 dela ut 156 miljoner kronor till hjärnforskare i Sverige. Tyvärr är behovet så mycket större, hjärnforskningen behöver mer pengar. Med mer pengar skulle vi kunna påskynda forskningen för att hitta läkemedel mot Alzheimers sjukdom, nya behandlingsmetoder vid ALS, stroke och beroendesjukdom för att bara ta några exempel. Därför måste insamlingen till forskning öka. Varje gåva har stor betydelse för att hålla fler hjärnor friska längre, säger Fredrik Gejrot, Projektledare för privat insamling på Hjärnfonden.

– Utmaningen för Hjärnfonden var att rekrytera in ännu fler bidragsgivare och att nå rätt målgrupp via rätt kanal, säger Malin Jonsteg, Relationship manager på Bisnode.

För att ytterligare effektivisera marknadsföringsinsatserna testade Hjärnfonden därför att kombinera direktreklam med digital annonsering på Facebook.

Bisnode hjälpte Hjärnfonden med att tydligare segmentera målgruppen så att de personer och företag  som är mest benägna att skänka pengar till hjärnforskning fick utskicken.

Fredrik Gejrot hjärnfonden
Vi har tagit hjälp av Bisnode för att hitta vår målgrupp och förfina våra kampanjurval. Rätt målgrupp har vi hittat genom en prediktiv scoremodell byggd speciellt för oss av Bisnode, säger Fredrik Gejrot.

 

Digital annonsering i kombination med direktreklam gav 5,5% fler givare

– Bisnode har använt sig av Machine learning för att bygga en prediktiv modell som förutspår de bästa målgrupperna för Hjärnfonden säger Sara von Schoultz, Senior Analytiker på Bisnode.

Machine learning är en metod som rangordnar hela den bearbetningsbara marknaden efter deras sannolikhet att uppvisa ett visst beteende, till exempel responsbenägenhet på en kampanj eller till att vara en bra och lönsam givare.

Hjärnfonden i siffror:

Stiftelsen bildades 1994 och samlar in och fördelar medel till forskning och information om hjärnan. Sedan starten har ca 750 miljoner delats ut till forskning och information om hjärnan till ca 1 300 olika projekt.

Metoden förklarar vilken kombination av egenskaper som utmärker de valda kunderna mer komplext än i ett enklare urval.

– Vi har löpande genom samarbetet med Bisnode ökat antal nya givare genom att bearbeta rätt målgrupp och genom att addera Facebook som kanal till befintlig kampanj har vi fått in cirka 5,5 % fler givare mot kontrollgruppen, säger Fredrik Gejrot.

20 miljoner kronor mer till hjärnforskning

Fredrik Gejrot är mycket nöjd med resultatet och förklarar att arbetet med att effektivisera marknadsföringen genom att rikta reklam mot rätt målgrupp och modernisering av kanalval för att nå nya potentiella givare via både postala utskick men också digital annonsering via Facebook gav enorma effekter:

– Vi kan även se att responshöjning på grund av uppladdning mot Facebook ökar ytterligare när segmenten är i en yngre målgrupp, men trots att majoriteten i våra målgrupper har en hög medelålder får vi ett bra snittlyft i respons i våra rekryteringskampanjer. Räknat på våra givares LTV kommer bidrag till forskningen öka med ca 20 miljoner kronor. 

Så hjälpte Bisnode Hjärnfonden:

  • Bättre beslutsunderlag för prioritering och segmentering av kunder
  • Större tydlighet i vilka prospekts som ska bearbetas och i vilken kanal– högre träffsäkerhet i utskicken
  • Modell som kan användas löpande vid kampanjer och målgruppsurval

Via kombinationen av variabler ges bättre insikt i antal kunder som är lämpade att bearbeta på totalmarknaden

 

Få agerbara insikter idag!

Få agerbara insikter idag!

Bisnodes lösningar för kundanalys

  • Nå ut med dina utskick
  • Effektivisera din marknadsföring
  • Integrera med ditt CRM
Läs mer

Vill du att vi kontaktar dig?