Kreditbetygsstatistik Norge

Risken för att ett aktiebolag går i konkurs inom 1 år

Statistiken baseras på andelen aktiva AS/ASA som gick i konkurs i perioden 15-04-01 -- 16-03-31 fördelat på rating.

Risk för att ett Norwegian registered foreign company (nuf) går i konkurs inom 1 år

Statistiken baseras på andelen aktiva NUF som gick i konkurs i perioden 15-04-01 -- 16-03-31 fördelat på rating.

Risken för att ett handelsbolag (ba-sa) går i konkurs inom 1 år

Statistiken baseras på andelen aktiva BA/SA som gick i konkurs i perioden 15-04-01 -- 16-03-31 fördelat på rating.

Risken för att en enskild firma (enk) går i konkurs inom 1 år

Statistiken baseras på andelen aktiva ENK som gick i konkurs i perioden 15-04-01 -- 16-03-31 fördelat på rating.

Risken för samtliga företagsformer att gå i konkurs inom 1 år

Statistiken baseras på andelen aktiva företag som gick i konkurs i perioden 15-04-01 -- 16-03-31 fördelat på rating.

 

För mer information kontakta oss

Henrik Hargeus

08 519 010 45