KREDITBETYGSSTATISTIK FINLAND Q1 2016

Risken för att ett aktiebolag går i konkurs inom ett år

Statistiken baseras på andelen aktiva aktiebolag som gick i konkurs under perioden 15-04-01 -- 16-03-31 fördelat på rating.

För mer information kontakta oss

Henrik Hargeus

08 519 010 45