KREDITBETYGSSTATISTIK DANMARK Q1 2016

Risken för att ett aktiebolag går i konkurs inom 1 år

Statistiken baseras på andelen aktiva aktiebolag som gick i konkurs i perioden 15-04-01 - 16-03-31 fördelat på rating.

 

 

För mer information kontakta Henrik

Henrik Hargeus

08 519 010 45