Vår syn på risk och kredit

Optimera kreditrisken med rätt beslutsunderlag

Den optimala risknivån

Balans mellan trygg och offensiv

Det moderna affärslivet ställer höga krav på effektiva kreditprocesser. Att i hög grad automatisera kreditbesluten och integrera beslutsunderlag i de egna systemen ger trygga, enhetliga och snabba kreditbeslut. 

Vår syn på risk och kredit handlar om att optimera risk. För ett företag med för låg risknivå kan en alltför restriktiv kreditbedömning fungera som en bromskloss för affärerna. På samma sätt kan en alltför hög risk vara förödande. Det handlar om att hitta balansen mellan trygghet och affärsmöjligheter och nyckeln är rätt beslutsunderlag. Vår högkvalitativa affärsdata ger stora möjligheter att värdera risken både i din kund- eller leverantörsportfölj som helhet och i förhållande till en enskild kund eller leverantör. Med rätt beslutsunderlag kan du fatta trygga – och offensiva kreditbeslut som leder till ökad lönsamhet och fler affärer.

Våra kreditvärderingsmodeller för företag

Våra kreditvärderingsmodeller för företag

AAA – marknadens mest beprövade ratingmodell

Bisnodes ratingmodell AAA är en av marknadens äldsta, mest välkända och beprövade modeller för att kreditvärdera företag. Den baseras på information från källor  som Bolagsverket, Skatteverket, SCB,  Kronofogden och Lantmäteriet. Ratingmodellen bygger på 2 400 beslutsregler som mynnar ut i ett  lättbegripligt betyg som ligger till grund för Bisnodes kreditlösningar 

Med vår kreditvärderingsmodell kan du optimera dina kreditrisker, öka din lönsamhet och skapa nya affärer.

Läs mer om vår kreditvärderingsmodell

Vår kreditscoring för konsument

Vår kreditscoring för konsument

Effektiv kreditprövning av privatpersoner

Bisnode Konsumentscore är en modell för att utvärdera kreditvärdigheten hos privatpersoner där vi analyserar tidigare betalningsmönster för att dra slutsatser om framtidens. Genom att väga samman flera olika variabler och tolka resultatet får du ett användbart beslutsunderlag som bygger på en helhetsbedömning. Med Bisnode Konsumentscore ökar dina möjligheter att fatta snabba, flexibla och ändå trygga kreditbeslut. 

Läs mer om konsumentscore