VÅRT SAMARBETE MED DUN & BRADSTREET

Kvalitetsdata för dig som gör internationella affärer
Tillgång till global affärsinformation

Tillgång till global affärsinformation

Kvalitetsdata för dig som gör internationella affärer

Dun & Bradstreets världsomspännande nätverk innehåller information från mer än 290 miljoner företag i 240 länder. De hämtar information från 30 000 officiella källor och gör 5 miljoner uppdateringar varje dag - det gör dem till den ledande leverantören av kvalitetssäkrad och förädlad affärsinformation. Som kund hos oss har du tillgång till det här nätverket – samtidigt som du drar nytta av vår lokala expertis och kunskap.

Kontakt & hjälp

Genom vårt strategiska partnerskap med Dun & Bradstreet ger vi dig tillgång till internationell information om allt från risk, leverantörer, styrning och regelefterlevnad till riktad marknadsföring, CRM, försäljning och dataintegration. Det ger dig ett kraftfullt verktyg för att fatta djärva men trygga beslut genom att: 

  • integrera och automatisera. Öka effekten av dina ERP- BI- och CRM-investeringar. 

  • hitta nya globla affärspartners. Identifiera marknadspotential och nya kunder och leverantörer. 

  • hantera dina finansiella risker. Öka ditt cashflow och ta kontroll över dina samlade affärsrisker genom våra produkter och tjänster.  

  • optimera dina inköpsprocesser. Konsolidera och få kontroll över ditt företags lokala och globala spend 

Tillförlitlig data och internationell standard

Tillförlitlig data och internationell standard

D&B D-U-N-S® Number förenklar dina internationella affärer

Dun & Bradstreet har satt standarden för D&B D-U-N-S® Number (Data Universal Number system), som kan liknas vid ett globalt organisationsnummer. Alla företag inklusive filialer och arbetsställen som finns i deras databas har tilldelats ett unikt nummer. De länkas dessutom till huvudkontorets D&B D-U-N-S® Number så att det är enkelt att följa ett företags organisationsstruktur. 

Dun &Bradstreet har också utvecklat kvalitetsprocessen DUNSRight® Process som säkerställer att all data som samlas in är kvalitetssäkrad i flera steg. Tillsammans gör detta att du som kund enkelt kan söka information om och jämföra företag via det unika identifikationsnumret, du kan också känna dig trygg med att all data från Dun & Bradstreet är tillförlitlig och aktuell  

Bisnodes partnerskap med Dun & Bradstreet gör att vi kan erbjuda dig relevanta lösningar för dina globala affärer. Genom en förlängning av vårt svenska, nordiska och europeiska erbjudande kan vi på så sätt täcka in hela världen.

 

Läs mer om Dun & Bradstreets produkter