Sök

Personuppgifter hos Bisnode

Vår policy
Vi värnar om den personliga integriteten

Vi värnar om den personliga integriteten

Koncernövergripande policy styr allt vi gör

Bisnode tillämpar Bisnodes koncernövergripande integritetspolicy med utgångspunkt i publicistiska värderingar. Vi värnar den enskildes behov av personlig integritet genom att: 

 • inneha ett branschregister och konsumentregister med fastställda ändamål; för marknadsföring och i syfte att underlätta kontakter i näringslivet och med konsument. 

 • behandla adekvata och relevanta personuppgifter om fysiska personer som är befattningshavare och som redan offentliggjorts genom matriklar, hos Bolagsverket, genom SCB eller som genom sitt arbete anmälts direkt till Bisnode. 

 • inte behandla integritetskänsliga personuppgifter. 

 • inneha en aktiv NIX-funktion som innebär att varje registrerad äger rätt att avböja direkt marknadsföring. 

 • kräva att DM-utskick med personuppgifter som inhämtas från Bisnode alltid anger Bisnode som adresskälla. 

 • inte lämna ut uppgifter om Bisnode misstänker att dessa kan komma att användas i strid mot av Bisnode fastställda ändamål och därigenom eller på annat sätt kan skada den enskildes integritet. 

 • informera aktivt om hur vi behandlar personuppgifter på enkäter, direkt genom egna och andras DM-utskick och indirekt genom annonser och på Internet. 

 • ha en hög och modern teknisk säkerhet vid behandlingen av personuppgifter. 

 • inneha en snabb och effektiv kundservice för att uppdatera, rätta, blockera eller utplåna personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga. 

 • inneha rutiner för behandlingsutdrag. 

 • ha utsett ett kvalificerat personuppgiftsombud.