Personuppgifter hos Bisnode

Vår policy
Vi värnar om den personliga integriteten

Vi värnar om den personliga integriteten

Koncernövergripande policy styr allt vi gör

Bisnode tillämpar Bisnodes koncernövergripande integritetspolicy med utgångspunkt i publicistiska värderingar. Vi värnar den enskildes behov av personlig integritet genom att: 

 • inneha ett branschregister och konsumentregister med fastställda ändamål; för marknadsföring och i syfte att underlätta kontakter i näringslivet och med konsument. 

 • behandla adekvata och relevanta personuppgifter om fysiska personer som är befattningshavare och som redan offentliggjorts genom matriklar, hos Bolagsverket, genom SCB eller som genom sitt arbete anmälts direkt till Bisnode. 

 • inte behandla integritetskänsliga personuppgifter. 

 • inneha en aktiv NIX-funktion som innebär att varje registrerad äger rätt att avböja direkt marknadsföring. 

 • kräva att DM-utskick med personuppgifter som inhämtas från Bisnode alltid anger Bisnode som adresskälla. 

 • inte lämna ut uppgifter om Bisnode misstänker att dessa kan komma att användas i strid mot av Bisnode fastställda ändamål och därigenom eller på annat sätt kan skada den enskildes integritet. 

 • informera aktivt om hur vi behandlar personuppgifter på enkäter, direkt genom egna och andras DM-utskick och indirekt genom annonser och på Internet. 

 • ha en hög och modern teknisk säkerhet vid behandlingen av personuppgifter. 

 • inneha en snabb och effektiv kundservice för att uppdatera, rätta, blockera eller utplåna personuppgifter som är felaktiga eller ofullständiga. 

 • inneha rutiner för behandlingsutdrag. 

 • ha utsett ett kvalificerat personuppgiftsombud.