Vår data och säkerhet

Data är en naturresurs som vi förädlar och tolkar

Våra datakällor

Vi tar dagligen emot en stor mängd rådata från ett hundratal leverantörer, både statliga och privata. Det kan handla om information om konsumenters adress och taxerad inkomst från Skatteverket eller uppgifter om skuldsanering och betalningsanmärkningar från Kronofogden. När det kommer till information om företag är det aktörer som Bolagsverket, Statistiska centralbyrån och landets tingsrätter som förser Dun & Bradstreet med officiell data. 

Som kund hos oss får du ständig tillgång till uppdaterad och korrekt kvalitetsdata som hjälper dig att fatta kloka affärsbeslut.

Alla våra datakällor

Lokal och global data

Lokal och global data

Dun & Bradstreet finns i 19 länder i Europa och har tillgång till officiell data från samtliga marknader vi verkar på. Dun & Bradstreet har även tillgång till världens största databas med företagsinformation. Där finns uppdaterad information om 265 miljoner företag i mer än 200 länder. Vi har också tillgång till den internationella standarden D&B D-U-N-S® Number, som är en unik identifikator för företag. Det gör det enkelt att hålla företagsuppgifter uppdaterade även för de kunder som är verksamma på den internationella marknaden.

Sammantaget ger det Dun & Bradstreet en oslagbar position som både lokal och global aktör med möjlighet att tillmötesgå kunder som verkar både på den nationella och internationell marknaden.

Bisnodes syn på datasäkerhet

Bisnodes syn på datasäkerhet

Varje dag tar vi hand om stora mängder data. För oss är det självklart att behandla all denna information med största möjliga respekt. Datasäkerhet och personlig integritet är minst lika viktiga för oss som för våra kunder. Därför arbetar vi enligt noggrant utarbetade riktlinjer och kontrollrutiner. Vi använder absolut tillförlitliga system och följer givetvis de lagar, regler och bestämmelser som finns på alla våra marknader.

Regelefterlevnad vid lagring av personuppgifter

Vi följer alla lokala och globala regler kring datalagring och håller oss ständigt uppdaterade och väl förberedda på kommande lagändringar. Det gör att våra kunder alltid kan känna sig trygga med att informationen vi levererar och sättet den levereras på följer gällande lagstiftning. Läs mer om om vår policy för hantering av personuppgifter.

Hantering av kreditinformation

Vi tolkar ofta finansiell information åt våra kunder. Av säkerhetsskäl har vi tagit fram Dun & Bradstreet ID och Dun & Bradstreet Secure så att alla våra kunders användare har en personlig inloggning. På det sättet kan vi säkerställa identiteten hos den som hanterar kreditinformation och minimera risken att någon obehörig kommer åt våra kunders tjänster och data. Kombinationen av Dun & Bradstreet ID och Dun & Bradstreet Secure kallas stark autentisering och gör det enkelt både för våra kunder och för oss på Dun & Bradstreet att alltid säkerställa att vi hanterar data på ett tryggt sätt.