Smart data

Bisnode förvandlar big data till smart data

Smart data är relevant data

Data har blivit vår tids nya råvara - och den finns i överflöd. Varje dag genereras 16 000 miljarder megabyte data i världen. På Bisnode är vi övertygade om att framtiden tillhör dem som ur de enorma mängderna data kan utvinna insikter, fakta och svar. För oss är det först då big data blir smart.  

Att förstå omfattningen av den mängd data som varje dag produceras i världen är svårt. Hur mycket är egentligen 16 000 miljarder megabyte? En bättre bild av den explosiva utvecklingen ger det faktum att 90 procent av all världens data har skapats under de senaste två åren. Här finns till exempel information från affärstransaktioner, e-post, sociala medier, bloggar, GPS:er, videor och digitala bilder. Att den informationen – som vi har vant oss att kalla big data – är en guldgruva för företag är ingen överdrift och en av anledningarna till att allt fler företag ägnar sig åt datainsamling. Men hur ska vi kunna hantera all information?

Smart data handlar om att sålla bort allt som inte är relevant och försäkra sig om rätt datakvalitet. De företag som lyckas med det får inte bara lättare att behålla sina befintliga kunder de kan också mer pricksäkert nå nya kunder med kampanjer.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig här

Från Big data till Smart data

Vad är smart data?

Vad är smart data?

Data blir smart först när den driver bra beslut och affärer hos kunden. När vi på Bisnode pratar om att gå från big data till smart data är det vi menar – att i all den mängd data som skapas leverera rätt datapunkter, rätt analyser, och i rätt tid. Det ger möjlighet att fatta smarta beslut och skapa bra affärer.

Alla företag kan göra mer och bättre affärer genom att jobba datadrivet och fatta beslut på rätt grunder. Då behövs smart data som visar vem du bör prata med, om vad och vid vilket tillfälle.

Hur kan smart data driva affärer?

Hur kan smart data driva affärer?

 • Optimera kreditrisker
  Genom att veta mer om kunderna kan man skydda sig mot bedrägerier och fokusera på att göra affärer med "rätt" kunder. Information om en persons årsinkomst ger inte en fullständig bild av köpkraft och kreditvärdighet. Genom att kombinera fler relevanta datakällor kan man göra en bättre avvägd risktagning och gerenera ökade intäkter.
 • Planera företagets cashflow
  De flesta företag känner till hur det är att ha utestående kundfordringar när lönerna och leverantörsfakturorna ska betalas. Genom våra analysmodeller kan du få en uppdaterad bild av din reskontra och med enkla medel planera framtida kassaflöde för att undvika onödiga kostnader för ditt företag.
 • Nå rätt kunder
  Genom att bli mer pricksäkra kan företag individanpassa erbjudanden. Tidigare har målgruppstänket varit ganska trubbigt. Nu kan man lära känna individerna bakom siffrorna, vilka intressen de har och hur deras köpbeteende ser ut.
 • Anpassa kundupplevelsen
  Alla ogifta män i 35-årsåldern som bor i en storstad har antagligen inte samma intressen, beteendemönster och livssituation. Genom användandet av smart data kan man erbjuda kunderna skräddarsydda tjänster, bättre service och interagera på kundernas villkor. I stället för att gå på magkänsla kan man bygga sitt agerande på fakta från tillgänglig data.
 • Utveckla befintliga kundrelationer
  En tumregel är att 80% av omsättningen kommer från 20% av kunderna. Vet du hur det ser ut bland dina kunder? På Bisnode kan vi segmentera din kundstock så att du direkt ser vilka kundrelationer du bör utveckla, och vilka du bör avveckla. I analysen av historiska köpmönster kan vi också ge svar på vad du bör erbjuda till vilken kund, när och hur.
 • Spana in i framtiden
  Hur stor sannolikhet är det att din leverantör går i konkurs inom de närmaste månaderna? Vad blir din kunds nästa inköp? Smart data kan ge dig insikter i framtiden och hjälpa ditt företag att kommunicera rätt budskap i rätt tid. 

Vi vet när din granne kommer att flytta

Med smart data kan vi förutse konsumenters beteende
Läs mer