Skarpa analyser och skräddarsydda lösningar

Konsultation för träffsäkra resultat

Unika insikter för kundspecifika lösningar

Vi utgår från våra kunders mål och behov och skapar träffsäkra och långsiktiga lösningar. Tack vare tillgång till omfattande data och genom att kombinera den med våra kunders befintliga information, kan vi erbjuda unika insikter, skarpa analyser och affärsdrivande strategier. Vi hjälper våra kunder att hitta ny potential, optimera kampanjer och att säkerställa konkurrenskraft, helt och hållet utifrån de kundspecifika förutsättningarna.

Samarbete på kundens villkor

Samarbete på kundens villkor

Våra analytiker arbetar varje dag för att hjälpa våra kunder att nå sina mål. Med olika konstellationer och olika typer av uppdrag kan det bland annat handla om ett avgränsat projekt, att ta fram ett specifikt dataunivers eller att vi går in och jobbar tillsammans med vår uppdragsgivare för att skapa nya strategier eller säkra återkommande kampanjer. Det är kundens specifika behov som avgör hur samarbetet ser ut.

Svar på affärskritiska frågor

Svar på affärskritiska frågor

Vi ger våra kunder svar på frågor såsom vilka som kommer köpa deras erbjudande nästa år, vilka kunder de bör välja och vilka de inte ska prioritera för att optimera risk och driva lönsamhet. Våra konsulter kan bland annat utveckla variabler för att visa hur våra kunder bäst kan arbeta med sina kampanjer och kan identifiera vilka företag, till en viss sannolikhet som kommer att köpa från dem i framtiden. Genom att förstå vilka våra kunder bör göra affärer med framöver kan de, eller tillsammans med oss, bygga strategier som framgångsrikt kan omsättas i det operativa arbetet.

Analys- och rådgivningstjänster

Analys- och rådgivningstjänster

Ett datadrivet arbetssätt ställer krav på datatillgång, analysresurser och anpassning till strategi och process. På Dun & Bradstreets Analytics & Advisory får du hjälp att anpassa möjligheterna inom data och analys till er affär och situation. 

Här finns våra specialister som förstår företags- och konsumentmarknaderna, online- och offline-kanaler, deskriptiv och prediktiv analys. Det är hit du vänder dig med frågor som rör marknads- och potentialanalyser, segmenteringar, scoremodeller och scorekort eller branschspecifika analysvariabler. Våra olika avdelningar har olika specialiteter:

  • Business Advisory: Managementkonsulter inom Analytics - säkra att analysinsikterna ger strategiskt värde och riktning utöver ”bara” data.
  • Business Market Analytics: Analysavdelning med fokus på B2B och analys av företagsdata - ta nästa steg inom B2B-analys, säkra rätt data i era processer och anpassa er strategi när vi vet vilka kunder som kommer att köpa.
  • Consumer Market Analytics: Analysavdelning med fokus på B2C och analys av konsumentdata -  ligg längst fram inom djuplodande konsumentanalys och spetsig kampanj, on- och off-line.
  • Credit & Risk Analytics: Kreditanalysavdelning som jobbar med B2B och B2C. Generiska och specifika modeller för verksamheter i alla branscher som vill ligga främst inom kreditanalys.