Vi ger dig åtkomst till den bästa lokala och globala affärsinformationen

Vi hjälper våra kunder att fatta smartare datadrivna beslut 

Vi är specialiserade inom framställning av högkvalitativ affärs-, kredit- och marknadsinformation. Med hjälp av våra produkter och tjänster kan du skapa tillväxt och fatta smartare datadrivna beslut. På så sätt kan din verksamhet utvecklas och bli mer relevant för dina befintliga och potentiella kunder. 

Insikterna från vår högkvalitativa data och analys skapar effektiva verktyg för dina team inom marknadsföring, försäljning och ekonomi. Vi levererar lokal och global data till alla typer av företag och myndigheter så att de kan uppnå regelefterlevnad och minimera kreditrisker. 

Dun & Bradstreet Global Reach

Högkvalitativ data för företag med lokal och global verksamhet 

Dun & Bradstreet Data Cloud innehåller information från över 400 miljoner företag i fler än 200 länder. Dun & Bradstreet samlar in information från över 30 000 officiella källor och gör 5 miljoner uppdateringar varje dag, vilket gör företaget till den ledande leverantören av kvalitetssäkrad och exakt affärsinformation. Som vår kund har du åtkomst till den bredaste och djupaste uppsättningen kommersiella data- och analysinsikter, samtidigt som du kan utnyttja vår lokala kunskap och expertis. 

Dotted rocket in black

Ett effektivt verktyg för datadrivna beslut

Vi ger dig åtkomst till internationell information om allt från risker, leverantörer, styrning och regelefterlevnad till riktad marknadsföring, CRM, försäljning och dataintegration. Det ger dig ett effektivt verktyg så att du kan fatta modiga men väl underbyggda beslut genom att:

  • integrera och automatisera för att öka effekten av dina investeringar i ERP, CRM och affärsinformation
  • hitta nya globala affärspartners genom att identifiera marknadspotential, nya kunder och leverantörer
  • hantera finansiella risker, öka ditt kassaflöde och ta kontroll över dina övergripande affärsrisker
  • optimera dina inköpsprocesser genom att konsolidera och ta kontroll över ditt företags lokala och globala kostnader
DUNS Logo

D-U-N-S® Number
Underlättar dina internationella företagsaffärer 

D&B:s Data Universal Numbering System har satt standarden för affärsregister genom att tilldela företag i hela världen ett D-U-N-S® Number, som kan liknas vid ett globalt organisationsnummer. Varje företag som finns registrerat i Dun & Bradstreet Data Cloud, inklusive företagets filialer och kontor, har tilldelats ett unikt nummer så att det är enkelt att spåra företagets organisationsstruktur. Dun & Bradstreet har även utvecklat processen DUNSRight®, som säkerställer att all data som samlas in är kvalitetssäkrad i flera steg. Den här processen gör det möjligt för dig som kund att söka efter information och jämföra företag med hjälp av deras unika identifikationsnummer. Du kan även vara säker på att all data från Dun & Bradstreet är tillförlitlig och uppdaterad.

 

globe icon bisnode

Worldwide network
Få åtkomst till kvalitetsdata 

Vi erbjuder relevanta lösningar för dina globala affärer genom vårt omfattande World Wide Network. I kombination med vår unika lokala närvaro kan vi säkerställa insamling av komplett, korrekt och exakt information i realtid. Dun & Bradstreets DUNSRight™ Quality Process ser till att all insamlad data aggregeras, uppdateras och verifieras varje dag. På så sätt kvalitetssäkras såväl informationen som själva hanteringsprocessen.
 

Vi har lösningar för alla delar av din verksamhet 

Vi är experter på högkvalitativ data och specialiserade inom framställning av kredit-, affärs- och marknadsinformation som hjälper våra kunder att fatta bättre beslut.  Vi kan erbjuda lösningar som ger dig: 

Högkvalitativ Data 

 

Åtkomst till vår högkvalitativa data om företag och konsumenter samt möjlighet att rensa och berika din egen data – smarta beslut kräver smart data.
Läs mer

Marknad & Försäljning

 

Möjlighet att hitta nya prospekt för försäljning, segmentera och hitta rätt målgrupper för marknadsföring och skapa en förbättrad kundupplevelse. 
Läs mer

Risk & Kredit

 

Vi kan hjälpa dig med kreditrapporter, riskhantering, bevakning och portföljhantering samt lösningar mot penningtvätt AML/KYC. 
Läs mer

 

 

Analys & Rådgivning

 

Vi har de bästa analysteamen i Europa som kan ge dig viktiga insikter om dina befintliga och potentiella kunder och partners.  
Läs mer