Nyheter

Långsam förändring mot mer jämställda bolagsstyrelser

07 mar 2018

0,94 procentenheter. Så liten är ökningen mellan 2016 och 2018 av andelen kvinnor i styrelsen hos landets aktiebolag. Statistik sammanställd av data- och analysföretaget Bisnode visar på en oroväckande långsam ökning.

Bisnode har tittat på hur jämställdheten har förändrats i styrelser hos Sveriges 467 523 aktiebolag mellan 2016 och 2018. Mellan de här åren har det skett en ökning av andelen kvinnliga styrelsemedlemmar med låga 0,94 procentenheter. 25 procent av bolagen har en eller flera kvinnliga representanter i styrelsen, och om vi ser till hur stor andel av landets alla styrelseledamöter som är kvinnor ligger siffran på 20 procent.  

 — Vi har valt att titta på samtliga svenska aktiebolag, inte enbart börsnoterade bolag som annars får mycket fokus, säger Miqaela Hill, analytiker på Bisnode. Frågan kommer då inte enbart att handla om att tillsätta män eller kvinnor som styrelsemedlemmar, utan även om vem som startar, äger och driver bolag. Det handlar om att se fundamentet och se till att män och kvinnor har möjlighet att klättra på samma stege.

Pressmeddelande_180228.jpg

Bisnode har även tittat på hur utvecklingen i olika branscher skiljer sig åt. I branschen Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet ökar andelen företag med kvinnor i styrelsen. Det är intressant att se att en så stor bransch i tjänstesektorn ligger i framkant. I endast 5 av 77 branscher har 50 procent eller fler av företagen en eller flera kvinnor i styrelsen. 4 branscher har en något sånär jämställd styrelse (44,9–58,6 procent kvinnor). Något som sticker ut är att Vård och omsorg med boende backar i andel företag med kvinnor i styrelsen. Den branschen har under lång tid legat i toppskiktet vad gäller jämställdhet. 

Vill du veta mer? 

Eller få tillgång till komplett datamaterial? Kontakta Bisnodes analytiker Miqaela Hill 

Tel: +46 70 873 26 47 
E-post: 
miqaela.hill@bisnode.com 

Få insikter, trender och inspiration från Bisnode Smart Insights