De bästa kommunerna når regeringens mål om fossiloberonde fordon redan 2025

- 05 nov 2015

Sveriges kommuner och landsting arbetar medvetet med fordonsflottan för att minska dess påverkan på miljön. Koldioxidutsläppen minskar och andelen biofordon ökar något. Fortsätter denna trend når de regeringens uppsatta mål om fossilt bränsleoberoende först år 2130 – hundra år för sent. Men de bästa visar vägen och når målet redan 2025 – alltså fem år före regeringens 2030-mål.

Miljöfordon Syd och Bisnode presenterar Miljöfordonsdiagnos 2015, en årlig utvärdering av kommunernas och landstingens fordonsflottor utifrån ett energi- och klimatperspektiv. Botkyrka kommun och Stockholm Stad är de kommuner som påverkar miljön minst. Båda kommunerna satsar på både gas och el, för att minska sitt fossilberoende. Störst förbättringar har Varbergs kommun gjort. Region Skåne är bästa landsting och Landstinget i Uppsala län har gjort de största förbättringarna.  

- De tio bästa kommunerna visar vägen. Trots att flera kommuner har en lång resa kvar till målet så är vår övertygelse att de kommer att se hur de bästa kommunerna gjort och göra likadant. Då kan alla kommuner nå fossiloberoende senast 2030, säger Jonas Lööf, verksamhetsledare på Miljöfordon Syd.

Ska kommunerna och landstingen nå fossilbränsleoberoende krävs en satsning på fordon som kan drivas på förnybar energi, såsom biogas, etanol och el. Det kräver en fortsatt utbyggd infrastruktur, vilket även underlättar för miljömedvetna företag och privatpersoner. Med nuvarande mängd biofordon kan kommunerna minska sin klimatpåverkan och utsläpp av fossil koldioxid med 13 400 ton om året vilket motsvarar en minskning med 18 procent jämfört med om de skulle köras på bensin eller diesel. 

Lägst klimatpåverkan har Botkyrka kommun som med hjälp av en hög andel biofordon minskar sina fossila koldioxidutsläpp med 63 procent jämfört med om de kört sina bilar på bensin och diesel. Bästa landsting är Region Skåne som har en motsvarande minskning med 56 procent.

- Goda exempel är viktigt för att utveckla miljötänket när det gäller bilparker hos organisationer och företag. Vi är väldigt stolta över att vi, med vår digitala information kring svenska fordon, kan bidra i det arbetet, säger Per Adolfsson, Sverigechef på Bisnode.

Årets bästa kommun

1. Botkyrka kommun
1. Stockholms kommun
2. Göteborgs stad
3. Grästorps kommun
4. Solna stad
4 Varbergs kommun
5. Helsingsborgs stad
6. Jönköpings
6 Malmö stad
6 Trollhättans stad

Störst förbättring kommuner

1. Varbergs kommun
2. Sollentuna kommun
3. Botkyrka kommun
4. Jönköpings kommun
4. Sundsvalls kommun
5. Solna stad
5. Sundbybers stad
5 Trosa kommun
6 Sävsjö kommun

Årets bästa landsting

1. Region Skåne
2. Landstinget i Uppsala län
3. Region Örebro län
4. Landstinget Västernorrland
4. Västa Götalandsregionen

Störst förbättring landsting

1. Landstinget Uppsala län
2. Landstinget Västmanland
2. Region Skåne
3. Västra Götalandsregionen
4. Landstinget i Kamlar län

Om Miljöfordon Syd

Miljöfordon Syd startades 2002 och är en förening som driver på arbetet kring bilar och deras miljöpåverkan. Finansiering av verksamheten sker genom projektbidrag från Energimyndigheten, Trafikverket, medlemmar, kommuner, landsting m fl. Medlemmar är engagerade företag såsom bilåterförsäljare, biluthyrare, däckföretag, bränslebolag, rallyförare, transportföretag, kommuner, landsting, Energikontor Sydost och sist men inte minst privatpersoner med stort miljö- och bilintresse. www.miljofordonsyd.se

Ladda ner rapporten

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Nyhetsbrevet vänder sig till alla med intresse för tips, trendspaning och inspiration inom smart data.