Bisnode lanserar Bisnode’s Corona Index för att se hur affärsklimatet i Sverige och Europa påverkas av Covid-19

13 maj 2020

När världen omkring oss förändras snabbt är det viktigare än någonsin att fatta beslut baserade på data och fakta, snarare än magkänsla. Därför lanserar Bisnode idag Bisnode’s Corona Index för att ge en överblick över affärsklimat i Sverige. Hur många företag grundades förra veckan och hur många företag ansökte om konkurs? Förändrades betalningsförmågan i någon specifik sektor? Dessa är några av de frågor du kan få svar på i Bisnode’s Corona Index.   

– Coronapandemin har förändrat våra liv dramatiskt på kort tidMånga företag är kris och hela branscher hotas. Otillräcklig data är ett problem som har ökat exponentiellt under början av den nuvarande krisen, därför lanserar vi idag Bisnode’s Corona Index, säger Magnus Silfverberg, VD på Bisnode.   

Magnus fortsätter:  

– Bisnode’s Corona Index kommer uppdateras veckovis med data både från Sverige och efterhand även från våra övriga 19 marknader i Europa och kommer ge oss insikter om hur affärsklimatet utvecklas under en global kris. Dessutom kommer indexets veckovisa uppdatering ge oss möjlighet att jämföra både med föregående vecka och föregående år.  

Veckans insikter 

Från 23/3 går det att se en märkbar ökning av det totala antalet konkurser i Sverige med en kontinuerlig uppåtgående kurva under de följande veckorna. Genomsnittet gick från 129 till 184 konkurser under denna period (veckorna 13-18), vilket indikerar en tydlig trend. Större företag med en omsättning på mer än 25 miljoner kronor har drabbats i större utsträckning. I jämförelse med förra året har konkurserna för större företag ökat med 114% vilket påverkar ett större antal anställda. Hittills har vi inte sett några stora förändringar i betalningsanmärkningar.   

Besöksnäringen samt restaurangbranschen är två branscher som har påverkats hårt av krisen där konkurser har ökat med 173% under veckorna 13-18 jämfört med samma period förra året. Det har skett en ökning av antalet berörda anställda med 332%.    

Inom klädbutiker ser vi en stor ökning i antalet konkurser i jämförelse med samma period föregående år. Under veckorna 13-18 gick 33 bolag i konkurs vilket kan jämföras med åtta bolag samma period förra året (en ökning med 313%.) Antalet anställda i bolagen som gått i konkurs har legat på cirka 30 per bolag, vilket ger en indikation om att det är större bolag i den här branschen som har drabbats hårt. 

Om Bisnode’s Corona Index
Bisnode’s Corona Index baseras på realtidsdata insamlad från Bolagsverket och Kronofogdemyndigheten och visar bara data från Aktiebolag. På grund av tidsfördröjning i registrerad data kan nyligen tillagda resultat komma att justeras över tid.  

För mer information: Tomas Hedenius, Marketing Manager Bisnode ScandinaviaMobil: +4670-247 29 02E-mail: tomas.hedenius@bisnode.com