Om oss

Bisnode är Europas största leverantör av smart data och analys

Våra värderingar

Samarbete och tillit genomsyrar allt vi gör

På Bisnode är vi nyfikna på vad som händer i vår omvärld och hur vi kan hitta lösningar som bidrar till samhällsutvecklingen. Samarbete och tillit genomsyrar allt vi gör. Tillsammans med våra kunder tar vi varje dag både stora och små steg framåt och för det krävs det att vi har våra kunders tillit. På Bisnode tycker vi att det är lite extra viktigt att lyssna på våra kunder och deras behov, därför är det alltid kundernas utmaningar som är vårt primära fokus.   

Våra värderingar

Organisation

Organisation

Vi verkar både lokalt och globalt

Bisnode finns idag på 19 marknader och är en av Europas ledande leverantörer av beslutsstöd. I vår organisation jobbar cirka 2 100 medarbetare, individer som berikar oss med sin expertis, kultur och humor, med sina intressen, kunskaper och nationaliteter. Att vi finns lokalt är en stor tillgång för våra kunder. Det betyder att vi kan agera snabbt och flexibelt när vi tar oss an deras utmaningar. Samtidigt har vi möjlighet att dra nytta av det stora företagets muskler och resurser när det behövs.

Företagsledning

Finansiell information

Finansiell information

Bisnode Group i siffror

Bisnode grundades 1989 av Lars Save och ägs till 70 procent av Ratos och till 30 procent av Bonnier. 2006 bytte koncernen namn till Bisnode och 2012 påbörjades ett stort förändringsarbete med målet att slå samman alla bolagen i Europa och lansera Bisnode under ett gemensamt varumärke.

Här hittar du Bisnodes samtliga finansiella rapporter per kvartal och årsvis från 2009 och framåt.

Finansiella rapporter

 

Nyheter

Nyheter

Senaste nytt om Bisnode

I vårt arkiv hittar du de senaste nyheterna, rapporterna och pressmeddelandena om Bisnode, vår verksamhet och organisation.

Senaste nyheterna

Karriär

Karriär

Forma din framtid med Bisnode

Bisnode bygger ett data- och analysföretag som täcker hela Europa och skapar tillväxt genom smart data. Vi kombinerar och bearbetar stora mängder information för att möjliggöra för våra kunder att ta datadrivna beslut. Som medarbetare har du möjlighet att forma din egen och andras framtid - en framtid byggd på smart data. 

Karriär på Bisnode

Hållbarhetsarbete

Hållbarhetsarbete

Vi driver en ansvarsfull affär

Bisnode är en del av ekonomin och samhället på de marknader där vi är verksamma. Vi är medvetna om att besluten vi tar i vår verksamhet påverkar samhället, människorna och miljön och den medvetenheten genomsyrar våra beslut genom hela organisationen. För oss är det viktigt med en hållbar samhällsutveckling och att vi lämnar över till kommande generationer på ett ansvarsfullt sätt.

Mycket av det som styr vårt arbete finns i The Bisnode Way, en sammanfattning av våra värderingar, våra expertområden, vår ambition och vårt löfte. Vill du skapa dig en uppfattning om Bisnode, vår företagskultur och vad som är viktigt för oss är det en god idé att titta igenom följande tio punkter.

Vårt hållbarhetsarbete