Om oss

Dun & Bradstreet är Europas största leverantör av smart data och analys
Nyheter

Nyheter

Senaste nytt om Dun & Bradstreet

I vårt arkiv hittar du de senaste nyheterna, rapporterna och pressmeddelandena om Dun & Bradstreet, vår verksamhet och organisation.

Läs våra senaste nyheter

Våra värderingar

Våra värderingar

Samarbete och tillit genomsyrar allt vi gör

Dun & Bradstreet är vi nyfikna på vad som händer i vår omvärld och hur vi kan hitta lösningar som bidrar till samhällsutvecklingen. Samarbete och tillit genomsyrar allt vi gör. Tillsammans med våra kunder tar vi varje dag både stora och små steg framåt och för det krävs det att vi har våra kunders tillit. På Dun & Bradstreet tycker vi att det är lite extra viktigt att lyssna på våra kunder och deras behov, därför är det alltid kundernas utmaningar som är vårt primära fokus.   

Läs mer om våra värderingar

Organisation

Organisation

Vi verkar både lokalt och globalt

Dun & Bradstreet finns idag på 19 marknader och är en av Europas ledande leverantörer av beslutsstöd. I vår organisation jobbar cirka 2 100 medarbetare, individer som berikar oss med sin expertis, kultur och humor, med sina intressen, kunskaper och nationaliteter. Att vi finns lokalt är en stor tillgång för våra kunder. Det betyder att vi kan agera snabbt och flexibelt när vi tar oss an deras utmaningar. Samtidigt har vi möjlighet att dra nytta av det stora företagets muskler och resurser när det behövs.

Läs mer om vår företagsledning

Finansiell information

Finansiell information

Bisnode Group i siffror

Bisnode grundades 1989 av Lars Save och ägs till 70 procent av Ratos och till 30 procent av Bonnier. 2006 bytte koncernen namn till Bisnode och 2012 påbörjades ett stort förändringsarbete med målet att slå samman alla bolagen i Europa och lansera Bisnode under ett gemensamt varumärke. Här hittar du Bisnodes årsrapporter från 2014 och framåt:

Läs våra finansiella rapporter

 

Karriär

Karriär

Forma din framtid med Dun & Bradstreet

Dun & Bradstreet bygger ett data- och analysföretag som täcker hela Europa och skapar tillväxt genom smart data. Vi kombinerar och bearbetar stora mängder information för att möjliggöra för våra kunder att ta datadrivna beslut. Som medarbetare har du möjlighet att forma din egen och andras framtid - en framtid byggd på smart data. 

Karriär på Dun & Bradstreet

Hållbarhetsarbete

Hållbarhetsarbete

Vi driver en ansvarsfull affär

Dun & Bradstreet är en del av ekonomin och samhället på de marknader där vi är verksamma. Vi är medvetna om att besluten vi tar i vår verksamhet påverkar samhället, människorna och miljön och den medvetenheten genomsyrar våra beslut genom hela organisationen. För oss är det viktigt med en hållbar samhällsutveckling och att vi lämnar över till kommande generationer på ett ansvarsfullt sätt.

Mycket av det som styr vårt arbete finns i The Dun & Bradstreet Way, en sammanfattning av våra värderingar, våra expertområden, vår ambition och vårt löfte. Vill du skapa dig en uppfattning om Bisnode, vår företagskultur och vad som är viktigt för oss är det en god idé att titta igenom följande tio punkter.

Läs mer om vårt hårt hållbarhetsarbete

Sophiastipendiet

Sophiastipendiet

AI i samhällets tjänst

Dun & Bradstreet är en ledande expert inom smart data och AI. Vi är också en aktör som tar ett aktivt ansvar för en positiv samhällsutveckling, socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Därför har vi instiftat Sophiastipendiet.

Sophiastipendiet delas ut till en svensk person, organisation eller företag som på ett påtagligt sätt bidragit till att lösa ett samhällsproblem med hjälp av AI.

Läs mer om Sophiastipendiet