Överblicka och hantera dina kundkontaktytor

Nyttja potentialen i ditt CRM och förbättra kundupplevelsen

Kontakta oss
checkmark.svg

Optimera kundrelationen med tillgång till korrekt information

checkmark.svg

Öka lönsamheten med effektivare användning av ert CRM-system

checkmark.svg

Förbättra affären med löpande insikter om kundupplevelsen

Lösningar

Bisnodes lösningar säkerställer att du har fullständig och korrekt information i företagets CRM. Vi skapar också möjligheter att kontinuerligt mäta hur kunderna upplever ert bemötande, tjänster och produkter. Med fördjupade insikter om vad kunderna verkligen tycker om er kan du förbättra lönsamheten genom att minska kostnaderna, men också öka intäkterna genom längre kundrelationer och ökad merförsäljning.

Kom i kontakt med oss

Så här kontaktar du oss

Så här kontaktar du oss

Hör av dig!

Ring oss

08 558 059 00

Kom i kontakt med oss - support (contact us block)

Vill du att vi kontaktar dig?