Compliance

Optimera affären genom effektiv regelefterlevnad

Kom igång
check_fat_green.png

Säkra dina affärer med koll på  compliance

check_fat_green.png

Ta snabba och trygga beslut genom ständigt uppdaterad information

check_fat_green.png

Effektivisera processen för global regelefterlevnad

Lagstiftning om penningtvätt

Lagstiftning om penningtvätt

Lagstiftning kräver att finansiella institutioner och företag måste kontrollera om deras kunder är politiskt exponerade personer, PEP (Politically Exposed Person) eller om de finns med på sanktionslistor för penningtvätt och terrorism. En PEP anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning, som i sig, utgör en risk för att utnyttjas för till exempel mutbrott. Det handlar om de som har eller har haft en viktig offentlig funktion, till exempel som ministrar eller regeringschefer. Utöver dessa innefattas även ledningsfunktioner i internationella organisationer. Det är inte förbjudet att göra affärer med PEP och heller inte med deras familjemedlemmar eller kända kollegor (RCA, Relative or Close Associates), men lagstiftningen kräver att företagen har kännedom om vilka kunder som är PEP. Sanktionslistor är bland annat listor från EU/FN som innehåller namn på personer som är sanktionerade på grund av inblandning eller kopplingar till terrorism. Dessa personer är det inte tillåtet att göra affärer med.

Bisnodes lösningar säkerställer att du alltid gör affärer med relevant beslutsunderlag och effektiviserar processen för att du ska kunna följa de regelverk som gäller. Genom att välja rätt kunder och vara medveten om eventuella förpliktelser kopplade till affärsrelationen, skapar du förutsättningar för att uppnå fullgod kundkännedom.

Effektivisera processen för regelefterlevnad

Effektivisera processen för regelefterlevnad

Få bättre kontroll och uppföljning med ett integrerat system för compliance management

  • Öka kollen på kunderna genom relevanta träffar i screeningen efter PEP och slagningarna mot sanktionslistor.
  • Ta välgrundade och relevanta beslut med en integrerad realtidsscreening.
  • Säkerställ redovisning och spårbarhet av beslut och slagningar tack vare arkiveringsrutinen.
Förenkla förfarandet i hela världen

Förenkla förfarandet i hela världen

Säkra din risk management tack vare vårt partnerskap med Dun & Bradstreet

  • Skapa effektiva rutiner för global screening mot PEP och sanktionslistor med global affärsdata från Dun & Bradstreet.
  • Ta säkra kreditbeslut tack vare verifiering mot världens största företagsdatabas med 265 miljoner företag.
  • Säkerställ att du känner till vem du gör affärer med oavsett var i världen dina kunder och leverantörer befinner sig.
Känn din kund ska vara enkelt

Känn din kund ska vara enkelt

Med Bisnode InfoTorg har ni allt på ett ställe

  • Samtidigt som ni kontrollerar och verifierar företag kan ni även stämma av mot PEP- och sanktionslistor.

Genom Bisnodes samarbete med Dun & Bradstreet kan vi erbjuda lösningar som förenklar processerna att bli compliant på en internationell nivå. Du får tillgång till ett online-verktyg som ger dig gedigen information om dina kunder och leverantörer samlat på ett och samma ställe. För att göra beslutsunderlagen ännu mer kompletta och för att det ska vara tydligt för dig vem du gör affärer med, tas även en total koncernstruktur fram. På så sätt har du koll på att det inte finns några oegentligheter i nätverket runt partnern och säkerställer därigenom en större trygghet och kontroll i förhållande till rådande regelverk.

 

Läs mer om D&B Onboard

 

Bisnodes lösningar innebär att du kan integrera screening av PEP och slagningar mot sanktionslistor i ert eget kundsystem. Era kunder identifieras då utifrån dessa parametrar i samband med till exempel onboarding, samtidigt som kreditvärdigheten också kontrolleras. På så sätt blir screeningen en naturlig del av registreringen av nya kunder men kan också användas för daglig kontroll av den befintliga kundportföljen. Tack vare att screeningen bygger på realtidsuppdateringar kan du säkerställa att din information om kunden alltid är uppdaterad och relevant.

Bisnodes AML-tjänster (Anti Money Laundring) finns tillgängliga både separat och tillsammans med vår beslutsstödslösning, kreditbevakning och InfoTorg-lösning.

Kom igång med Compliance

Ring oss

Vi tar emot telefonsamtal vardagar mellan 8-17

08-55805900

Get contacted

Vill du att vi kontaktar dig?

Pep och AML på 3 minuter

Få en snabb överblick på de nya direktiven

Läs mer