Sök

Segmentering och målgruppsanalys

Basera dina strategier på fakta
Kontakta oss
check_fat_green.png

Utforma skarpa strategier med skräddarsydd analys och nyckeltal

check_fat_green.png

Optimera marknadsföringen med möjligheten att rikta erbjudanden

check_fat_green.png

Utveckla affären med hjälp av relevanta segmenteringsmodeller

Insikter för ökad marknadspotential

Insikter för ökad marknadspotential

En grundläggande förutsättning för framgångsrika affärer är att förstå kunderna, deras beteende och vilka behov de har. Med en allt större föränderlighet kan det tyckas som en svårare uppgift än någonsin. Att kunna bygga strategier utifrån värdefulla insikter om marknaden och kunderna är därför numera direkt affärskritiskt för en verksamhet. Genom att identifiera var potentialen finns, både bland befintliga kunder och prospekt, går det att fokusera resurser på rätt ställen, ta fram riktade erbjudanden, effektivisera marknadsföringen samt också nå de med störst köpkraft och potential via relevanta kanaler.

Bisnode hjälper dig att analysera kunder och prospekt över hela kundlivscykeln. Med ökad förståelse för marknaden och era befintliga kunder identifierar vi relevanta segment som ger dig förutsättningar att nå nya kunder. På så sätt kan du både skapa tillväxt och öka lönsamheten.

Identifiera potential för utökade möjligheter

Identifiera potential för utökade möjligheter

Utveckla affären utifrån era förutsättningar

 • Definiera målgrupperna med hög precision med skarpa målgruppsverktyg och erfarna analytiker.
 • Effektivisera din verksamhet genom relevant utformad segmentering.
 • Öka kundvärdet genom operativt användbara segmenteringsmodeller.
Fokusera och maximera marknadsföringen

Fokusera och maximera marknadsföringen

Öka träffsäkerheten med relevant data

 • Bearbeta rätt kunder på rätt sätt med hjälp av skarpa analyser och en smart kombination av er och Bisnodes data.
 • Skapa förutsättningar för att nå ut till potentiella kunder genom möjligheten att märka upp segmenten på individnivå.
 • Effektivisera resurserna och marknadsföringen genom att fokusera på de kunder som exempelvis har störst köpkraft och köpbenägenhet.

Kom igång med Segmentering och marknadspotential

Ring oss

Vi tar emot telefonsamtal vardagar mellan 8-17

08-55805900

Get contacted

Vill du att vi kontaktar dig?

En segmentering kan utformas utifrån olika perspektiv däribland behov, värderingar, attityder, beteenden och demografi. Beroende på ert syfte, hur segmenteringen ska användas och på hur er kunddata ser ut skapar vi modeller utifrån just era förutsättningar. Oavsett om det handlar om att behålla kunder eller attrahera nya, utveckla erbjudandet eller att långsiktigt bygga lojalitet skräddarsyr Bisnode analysen. På så sätt får du en djupare förståelse för era kunder baserat på de parametrar som är relevanta för er och kan också säkerställa att du har förutsättningar för att både ta fram och verkställa strategier.

En segmentering underlättar för dig att identifiera era bästa kunder, vilka som har potential och de ni bör arbeta för att behålla samt vilka som inte är lönsamma. Du får därigenom ett verktyg för hur du kan bygga upp din kunddatabas och prioritera bland dina kunder. Det ger dig gränser och kriterier för hur kunderna klassificeras, exempelvis som guld- silver- och bronskunder. På så sätt kan sälj- och marknadsföringsaktiviteter effektiviseras och optimeras tack vare att kunderna och prospekten kan nås med relevanta erbjudanden och åtgärder.

Även om man har viss kunskap och förståelse om sina kunder så finns det ibland behov av att veta mer. Genom att ställa specifika frågor i en välstrukturerad marknadsundersökning kan du ta affärsbeslut baserat på värdefulla insikter från respondenternas svar. Det gör att du bland annat kan lyfta kvaliteten på ditt företags erbjudande, sänka kostnader och öka försäljningen.

Bisnode skräddarsyr undersökningar som genomförs via webb och telefon och kan exempelvis ge dig svar på frågor såsom:

 • Vad tyckte kunderna om den enhet som skickades ut?
 • Är kunderna nöjda med er kundtjänst?
 • Hur förändras deras nöjdhet över tid?
 • Vilka varor vill era givare se i er webbshop?
 • Hur upplever kunderna att ditt företag är positionerat gentemot konkurrenter?
 • Har kunderna några önskemål kring era produkter?
 • En väl utförd undersökning skapar goda beslutsunderlag för att kunna tillfredsställa alla tänkbara kundbehov i framtiden.

Med Bisnodes Simpler näringslivsanalys får du tillgång till en unik analysmodell som gör det möjligt att följa upp och mäta konkurrenskraft och tillväxt i ett företag, en bransch, region eller kommun. Tillväxt mäts som ökningen i förädlingsvärde, alltså omsättning minus inköp. Konkurrenskraften får vi fram genom att ställa kostnaden för personal och kapital mot det förädlingsvärde som produceras. Våra erfarna analytiker tar fram pedagogiska och lättförståeliga bilder som kartlägger och visar utveckling över tid för hela kommunala, regionala och nationella näringsliv. Du kan dessutom se hur det går för ditt företags olika enheter, för konkurrenter, kunder och leverantörer. På så sätt får du input till målformulering, strategiarbete och affärsplanering samt värdefulla insikter för att fatta strategiska beslut.

Läs mer om Bisnode Simpler

Genom vårt partnerskap med Dun & Bradstreet får du möjligheten att hitta affärspotential i globala marknadssegment, göra målinriktade marknadskampanjer och bygga prospektdatabaser på en internationell marknad. Med ständigt uppdaterad information från världens största företagsdatabas, med 265 miljoner företag från 30 000 källor, har du förutsättningarna att ta väl underbyggda affärsbeslut. Alla företag mappas med ett unikt identifikationsnummer, D&B D-U-N-S® Nummer, vilket gör det möjligt att bland annat få tillgång till strukturerad data samt kunskap om hur världens företag är sammankopplade. På så sätt kan du identifiera säljmöjligheter till prospekt som ingår i samma koncern som era befintliga kunder och dessutom rikta säljresurser mot de som har störst potential.

Läs mer om D&B Global Reference Solution

Kundcase

Målgruppsanalys
ger dubblad
konvertering för NetOnNet

Att förstå sina kunder på djupet är ovärderlig kunskap i en konkurrensutsatt bransch.  Sedan NetOnNet satsade på målgruppsanalys, kundsegmentering och personaliserad datadriven marknadsföring har konverteringen till köp dubblerats i kommunikationen i kundklubben.

Läs mer