Sök

prospektering

Identifiera målgrupper med datadriven analys
Kom igång
check_fat_green.png

Förstå dina målgrupper med hjälp av skarpa analyser

check_fat_green.png

Rikta rätt erbjudande till rätt kund tack vare unik data

check_fat_green.png

Öka potentialen med fokus på rätt prospekt och kunder

Förståelse skapar möjligheter

Förståelse skapar möjligheter

För att skapa framgångsrika affärer är det en förutsättning, att som företag ständigt vara relevant för sina kunder och prospekt. För att bli det krävs en djupgående förståelse för vem de är, deras köpkraft och hur deras beteende ser ut. Relevant information och förmågan att analysera den blir därför centrala funktioner för en konkurrenskraftig verksamhet. Att dessutom löpande identifiera eventuella förändringar i kundernas profiler skapar flexibilitet och förutsättningar för tillväxt på en föränderlig marknad.

Med relevanta kundinsikter finns det möjlighet att inte bara ta fram riktade erbjudanden utan också att anpassa kommunikationen. Företag kan därigenom utveckla kundrelationer, effektivisera sälj- och marknadsföringsaktiviteterna samt öka försäljningen.

Bisnodes lösning för prospektering innebär att vi hjälper dig att identifiera era målgrupper och att förstå dem på djupet. Tack vare lång erfarenhet och väl beprövade metoder analyserar vi er kunddata och kombinerar med potential och insikter från Bisnodes omfattande datakällor. På så sätt får du värdefull och affärskritisk kunskap om dina kunder och de svar du behöver för att göra träffsäkra urval och skapa framgångsrika affärer.

Skapa nya möjligheter

Skapa nya möjligheter

Öka träffsäkerheten med skarp analys och relevant data

  • Ringa in målgruppen med hög precision med hjälp av analyserad data.
  • Få värdefull koll på vilka som är sannolika köpare med våra beprövade analysmodeller.
  • Skapa träffsäkra prognoser tack vare tillgång till affärskritisk data.
Utveckla affären

Utveckla affären

Maximera marknadsföringen med värdefulla insikter

  • Rikta rätt erbjudande till rätt kunder genom insikter om kundernas intressen och beteenden.
  • Optimera kommunikationen med förståelse för vilka som är troliga köpare, när de är mottagliga för budskap och i vilken kanal.
  • Öka lönsamheten och effektivisera resursanvändningen genom koll på vilka kunder som har störst potential.

Bisnodes målgruppsanalys ger dig förståelse för hur din kund ser ut, hos vilka målgrupper ditt företag är framgångsrikt samt hur stor marknadsandel ni har inom de olika grupperna. Dessa insikter ger dig vägledning om var du kan hitta tvillingar, det vill säga kundämnen som liknar dina befintliga kunder, och ger dig därigenom potential för nya affärer. Genom att löpande få uppdateringar när förändringar sker, kan du säkerställa att du ständigt har koll på målgruppens profil och kommunicerar med rätt prospekt, på ett relevant sätt.

Med Bisnodes scoring får du värdefull och djupgående kunskap om en utvald kundgrupp. Vi gör en djupanalys och bygger en analytisk modell utifrån vilka kunder som gillar er idag, med syftet att identifiera vilka kunder som sannolikt kommer gilla er imorgon. Du får också svar på vilka du inte behöver prioritera på samma sätt framöver. Utifrån ert kundregister bygger vi en unik modell för ditt företag som analyserar er kunddata och sätter poäng på individer baserat på sannolikheten att de ska bli kunder, köpa mer, oftare eller hoppa av. Det ger dig ett värdefullt verktyg för merförsäljning på befintliga kunder men också för nyförsäljning, då scoringen även går att tillämpa på personer som inte är dina kunder idag.

I syfte att öka intäkterna från de befintliga kunderna är det avgörande att förstå hur stor andel av sina inköp de lägger hos ditt företag. Det ger en tydlig indikation på potentialen som kan användas vid utvecklingen av effektiva affärsstrategier. Genom att Bisnode kompletterar er information med data om marknaden, hur mycket de köper totalt och hur det fördelas hos olika leverantörer, får du förståelse för hur mycket de skulle kunna spendera hos er.  Med den informationen kan du prioritera rätt åtgärder och erbjudanden samt vårda lojala kundrelationer. På så sätt får du förutsättningarna att göra rätt urval och skapa tillväxt.

Läs mer om Bisnode Share of wallet

För att ytterligare skapa förutsättningar för att nå fram till utvalda kunder erbjuder vi, via vårt helägda bolag Vendemore, lösningar inom Account Based Marketing. Med syftet att skapa långsiktiga relationer och affärer hos strategiska konton kombinerar denna lösning möjligheten att nå rätt beslutsfattare, med potentialen i digitala kontaktytor. Med hjälp av IP-styrd annonsering kommunicerar du till kunden eller en potentiell partner vid det tillfälle när de själva bestämmer sig för att vara online och aktivt söka information. Genom att anpassa era erbjudanden och budskap till respektive kund blir sälj- och marknadsföringsaktiviteterna både mer relevanta och intressanta, och skapar därigenom förutsättningar för framgångsrika affärer.

Läs mer om Account Based Marketing

För att skapa framgångsrika affärer räcker det inte längre att ta fram prognoser utifrån den historiska utvecklingen. Det krävs att företag idag kan förutspå vad konsumenter kommer vilja ha imorgon. Förmågan att tidigt tolka informationsströmmar samt upptäcka trendbrott och förändrat konsumtionsbeteende kan vara direkt avgörande för verksamheten. Bisnodes lösning innebär att vi hjälper dig identifiera vilken data som är affärskritisk för er och hur du kan matcha den för att ytterligare öka träffsäkerheten i era prognoser. Genom att kombinera denna data med er befintliga får du ett heltäckande beslutsunderlag samt förutsättningarna för att säkerställa och öka lönsamheten. 

Genom vårt partnerskap med Dun & Bradstreet får du möjligheten att identifiera potentiella kunder över hela världen. Med tillgång till världens största företagsdatabas med 265 miljoner företag som uppdateras från 30 000 källor, ger vi dig förutsättningarna att träffa rätt på en internationell marknad. Du har möjligheten att göra målinriktade marknadskampanjer, bygga prospektdatabaser och identifiera potential i marknadssegment, i ett eller flera länder. Alla företag i Dun & Bradstreets databas mappas med ett unikt identifikationsnummer, D-U-N-S® Nummer, vilket gör det möjligt att bland annat få tillgång till strukturerad data samt kunskap om hur världens företag är sammankopplade. Genom att rikta resurser mot de kunder som har högst potential, effektiviserar du sälj- och marknadsföringsaktiviteterna.

Läs mer om D&B Global Reference Solution

Kom igång med Prospektering

Ring oss

Vi tar emot telefonsamtal vardagar mellan 8-17

08-55805900

Get contacted

Vill du att vi kontaktar dig?

Vi vet hur du kan öka konverteringen

Börja jobba med smart prospektering
Läs mer