Sök

Kompletta kundprofiler

Förstå dina kunder med bearbetad och kompletterande data
LÄS MER
check_fat_green.png

Förstå dina kunder genom att lära känna dem på djupet

check_fat_green.png

Optimera ditt kundregister med relevant och uppdaterad data

check_fat_green.png

Effektivisera marknadsföringen med hjälp av berikade profiler

Identifiera kunderna och ta rätt beslut

Identifiera kunderna och ta rätt beslut

Få värdefulla insikter genom profilanalys

  • Skapa förståelse för vilka kunderna är och vilka behov de har tack vare skarpa och relevanta analyser.
  • Skaffa affärskritiskt beslutsstöd med en kombination av er och Bisnodes data.
  • Säkerställ globala och berikade kundprofiler med tillgång till världens största företagsdatabas via vårt partnerskap med Dun & Bradstreet.
Skapa förutsättningar för större potential

Skapa förutsättningar för större potential

Se nya möjligheter tack vare berikade kundprofiler

  • Effektivisera prospekteringen med affärsdrivande information integrerad i era egna system.
  • Öka träffsäkerheten i marknadsföringen genom möjligheten att ta fram riktade erbjudanden.
  • Förenkla leadsbearbetningen och utveckla affären tack vare potentialen i relevanta och kompletta kundprofiler.
Rätt insikter skapar nya möjligheter

Rätt insikter skapar nya möjligheter

Inom marknadsföring talas det mycket om att en av framgångsfaktorerna är förmågan att ta fram riktade kunderbjudanden. Att säkerställa relevans för ökad konvertering. Utmaningen handlar om att både skapa flexibilitet och kundanpassning i sälj- och marknadsföringsaktiviteterna men också om att ha rätt kunskap och insikter. En djupare förståelse för hur målgruppen ser ut och vilka faktorer som styr kunderna utgör en värdefull grund och en förutsättning för att skapa framgång.

Bisnodes lösning för kompletta kundprofiler innebär att vi utgår från ditt företags kunddata och kombinerar den med Bisnodes, för att skapa ett berikat beslutsunderlag för era aktiviteter. Med den information som är relevant för er tar våra erfarna analytiker fram skarpa analyser och skapar profilerna. I de fall du föredrar att göra det analytiska arbetet internt, kan Bisnode leverera den data som ni behöver för vidare fördjupning på egen hand. Genom att utveckla berikade kundprofiler får du den kunskap du behöver för att effektivisera marknadsföringen och utveckla affären.

Med en större rörlighet i samhället och mer varierade familjekonstellationer ställs det större krav på att kunna förutse beteenden och drivkrafter. Att förstå samtiden har helt enkelt blivit mer komplext och kräver därför nya verktyg. Bisnode Kollektion analyserar dagens familjer och samhällen på ett helt nytt sätt, tack vare tillgång till stora informationsmängder och erfarenhet, som genom skarpa analyser leder till unika insikter. Bisnode Kollektion beskriver på ett enkelt och tydligt sätt den nya tidens marknader och målgrupper utifrån deras konsumtionsvanor, i vilken typ av hushåll de lever, vilka fritidsintressen och värderingar de har samt var i landet de bor. Genom att addera denna analyserade data till er befintliga, skapas berikade kundprofiler. Det gör att du med hög träffsäkerhet kan pricka in när en kund går in i sin konsumtionscykel.

Bisnode Kollektion utgår från tre insiktsnivåer; Individ, Hushåll och Geografi som byggs upp på stora mängder information från flera olika källor. Genom att titta på livsfaser, köpbeteenden och köpfönster kan vi levandegöra insikter om dina målgrupper.

Genom Bisnodes partnerskap med Dun & Bradstreet kan du få berikade kundprofiler på dina företagskunder över hela världen. Med tillgång till världens största företagsdatabas med information från 265 miljoner företag och fler än 30 000 källor, säkerställer du att du ständigt har ett relevant underlag. Databasen uppdateras 5 miljoner gånger om dagen vilket gör att du alltid kan grunda dina beslut och dina kundprofiler på uppdaterad information. Genom effektiva analyser och värdefulla insikter får du rätt förståelse och kunskap om dina kunder och har därigenom förutsättningarna att utveckla affären oavsett var i världen dina kunder finns.

Läs mer om D&B Global Reference Solution

Kom igång med Kompletta kundprofiler

Ring oss

Vi tar emot telefonsamtal vardagar mellan 8-17

08-55805900

Get contacted

Vill du att vi kontaktar dig?

Kundcase

Dustins försäljning ökade med smart data

För tio år sedan skickade Dustin samma katalog till alla sina kunder. Med ett uppdaterat kundregister och nya, smarta insikter gör man idag både branschspecifika utskick och mer riktade säljinsatser. – Att känna sina kunder är hemligheten bakom framgången, säger Dustin Groups CRM-chef Caroline Peterson-Ullstrand.

Läs mer