Identifiera och nå nya kunder

Öka träffsäkerheten med unik data och skarpa analyser

checkmark.svg

Utveckla affären genom analys och förståelse för kunderna

checkmark.svg

Effektivisera marknadsföringen med riktade erbjudanden

checkmark.svg

Öka potentialen med hjälp av relevanta målgruppsurval

Lösningar på dina villkor

Med Bisnodes lösningar får du möjlighet att på djupet förstå dina kunder och prospekt. Tack vare tillgång till relevant data, utvecklade modeller och insikter från våra analytiker ger vi dig förutsättningarna att generera nya affärer. Genom att kombinera och analysera er data och extern sådan, skapas en värdefull kunskap om befintliga kunder och potentialen hos nya målgrupper. På så sätt kan du göra träffsäkra urval och optimera marknadsföringen. Med riktade erbjudanden i utvalda kanaler kan du nå fram till rätt personer och företag och skapar därigenom nya affärsmöjligheter.

Ta hjälp av Bisnode genom hela kundresan

Använd smart data för att driva försäljning från prospektering till lojala kunder.

Hitta nya kunder

Använd smart data för att locka de kunder som är närmast ett köpbeslut - på en risknivå som passar dina affärsmål. Genom att använda Bisnodes marknadsledande data- och analysmodeller kan vi hjälpa dig hitta de bästa potentiella kunderna och ta reda på när de är mest benägna att köpa.

Är du redo att börja jobba datadrivet?

Ring oss

Vi tar emot samtal vardagar mellan 8 -17.

08 558 059 00

Bli kontaktad

Lösningar

Bisnodes lösningar säkerställer att all data håller hög kvalitet, det gäller både din egen och den som vi tillhandahåller. Genom att vi analyserar ditt kundregister och matchar det med korrekt information kan du ta väl underbyggda beslut, vara trygg i vem du gör affärer med och effektivisera dina marknadsförings- och säljaktiviteter.

Öka konverteringen

Förbättra konverteringsgraden på dina bästa kunder genom att använda smart data för att optimera kriterier och processer för dina erbjudanden. Anpassa dina erbjudanden och maximera ROI för olika kundsegment genom att kombinera finansiell information och marknadsdata om varje potentiell kund.

Är du redo att börja jobba datadrivet?

Ring oss

Vi tar emot samtal vardagar mellan 8 -17.

08 558 059 00

Bli kontaktad

Lösningar

Bisnodes lösningar säkerställer att all data håller hög kvalitet, det gäller både din egen och den som vi tillhandahåller. Genom att vi analyserar ditt kundregister och matchar det med korrekt information kan du ta väl underbyggda beslut, vara trygg i vem du gör affärer med och effektivisera dina marknadsförings- och säljaktiviteter.

Driv merförsäljning

Använd smart data för att få insikter att agera på i realtid – både om möjligheterna till merförsäljning och om händelser som pekar på en förändrad risknivå hos kunden. Genom att integrera våra analysverktyg för smart data med ditt CRM eller dina system för marketing automation och försäljningsstöd kan vi hjälpa dig att på daglig basis förutsäga dina bästa försäljnings- och kundservicemöjligheter. Samtidigt hjälper vi dig att hantera de risker som uppstår.

Är du redo att börja jobba datadrivet?

Ring oss

Vi tar emot samtal vardagar mellan 8 -17.

08 558 059 00

Bli kontaktad

Lösningar

Bisnodes lösningar säkerställer att all data håller hög kvalitet, det gäller både din egen och den som vi tillhandahåller. Genom att vi analyserar ditt kundregister och matchar det med korrekt information kan du ta väl underbyggda beslut, vara trygg i vem du gör affärer med och effektivisera dina marknadsförings- och säljaktiviteter.

Bygg kundlojalitet

Använd smart data för att löpande bevaka och hantera dina kundrelationer genom hela kundlivscykeln. Genom att integrera våra verktyg för smart data med ditt CRM, system för CX eller marketing automation kan vi hjälpa dig att hantera alla dina kundrelationer.

Är du redo att börja jobba datadrivet?

Ring oss

Vi tar emot samtal vardagar mellan 8 -17.

08 558 059 00

Bli kontaktad

Lösningar

Bisnodes lösningar säkerställer att all data håller hög kvalitet, det gäller både din egen och den som vi tillhandahåller. Genom att vi analyserar ditt kundregister och matchar det med korrekt information kan du ta väl underbyggda beslut, vara trygg i vem du gör affärer med och effektivisera dina marknadsförings- och säljaktiviteter.